Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.

(2 Timotei 3:16,17)

Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu descoperit omenirii prin lucrarea Duhului Sfânt. Prin ea, Duhul Sfânt ne arată care este voia lui Dumnezeu pentru noi, ne arată cum să ducem o viaţă plăcută Lui.

Dar Duhul Sfânt nu a fost activ doar în trecutul îndepărtat, când a luat naştere Biblia, El are şi astăzi un rol activ în ceea ce o priveşte. Şi probabil că cel mai de seamă aspect al rolului Său este legat de ajutorul pe care ni-l dă când citim Cuvântul lui Dumnezeu şi de dorinţa noastră de al înţelege corect. Ajutorul Său în acest domeniu este indispensabil. El ne dă dorinţa de a accepta Cuvântul şi de a aplica învăţăturile lui la viaţa noastră. El lucrează prin Cuvântul scris, pentru a ne face făpturi noi în Hristos.

Săptămâna aceasta, vom studia despre Duhul Sfânt din perspectiva lucrării Sale legate de Sfintele Scripturi.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO