Duhul Sfânt a revelat și a inspirat conținutul Bibliei şi nu ne va conduce niciodată la idei şi comportamente care neagă Cuvântul lui Dumnezeu.

6. Citește Ioan 5:39,46,47 și 7:38. Ce autoritate invocă Isus? Cum confirmă Biblia faptul că El este Mesia?

Ioan 5:39
Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine.

Ioan 5:46-47
46. Căci, dacă aţi crede pe Moise, M-aţi crede şi pe Mine, pentru că el a scris despre Mine.
47. Dar dacă nu credeţi cele scrise de el, cum veţi crede cuvintele Mele?”

Ioan 7:38
Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura.”

Unii pretind a fi primit de la Duhul Sfânt „descoperiri” şi îndrumări care contrazic mesajul clar al Bibliei. Pentru ei, autoritatea Duhului Sfânt ajunge să fie superioară Cuvântului lui Dumnezeu. Însă cine desfiinţează Cuvântul şi evită mesajul lui limpede păşeşte pe un teren periculos şi nu a primit îndemnul acesta de la Duhul Sfânt. Biblia este unica noastră apărare spirituală. Ea este unica normă sigură în toate lucrurile legate de credinţă şi practică.
Duhul Sfânt vorbeşte minţii prin Scripturi şi întipăreşte adevărul în inimă. În felul acesta, demască rătăcirea şi o alungă din suflet. Tocmai prin Duhul adevărului, care lucrează prin Cuvântul lui Dumnezeu, Hristos Îşi supune poporul Său ales.” – Ellen G. White, Viața lui Iisus, ed. 2015, p. 578 (671)
Ellen G. White a precizat că „Duhul n-a fost dat – şi nici nu va putea fi vreodată revărsat – ca să înlocuiască Biblia, căci Scripturile declară clar că standardul pentru verificarea tuturor doctrinelor şi practicilor este Cuvântul lui Dumnezeu.” – Tragedia veacurilor, ed. 2011, p. 7 (9)
Duhul Sfânt nu este dat niciodată pentru a lua locul Cuvântului lui Dumnezeu. Dimpotrivă El lucrează împreună cu Biblia şi prin intermediul ei pentru a ne atrage la Hristos, confirmând astfel rolul ei de unică normă a spiritualităţii autentice. De aceea, când cineva vine la noi cu nişte idei care contestă Scriptura, putem fi siguri că nu spune adevărul. Da, nu suntem îndreptăţiţi să judecăm motivele, dar suntem îndreptăţiţi să judecăm teologia, iar unicul etalon de care dispunem este Cuvântul lui Dumnezeu.
Ce învățături pe care unii încearcă să le aducă în biserică neagă în mod clar Cuvântul lui Dumnezeu? Care ar trebui să fie răspunsul nostru față de cei care promovează aceste idei greşite şi faţă de rătăcirile respective?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO