4. Citește 1 Petru 1:3,4,21; 3:21 și compară cu Ioan 11:25; Filipeni 3:10,11; Apocalipsa 20:6. Spre ce eveniment măreț ne îndreaptă atenția aceste texte și ce importanță are pentru noi?

1 Petru 1:3-4
3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Hristos din morţi, la o nădejde vie
4. şi la o moştenire nestricăcioasă şi neîntinată, şi care nu se poate veşteji, păstrată în ceruri pentru voi.

1 Petru 1:21
care prin El sunteţi credincioşi în Dumnezeu care L-a înviat din morţi şi I-a dat slavă, pentru ca credinţa şi nădejdea voastră să fie în Dumnezeu.

Ioan 11:25
Isus i-a zis: „Eu sunt Învierea şi Viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi.

Filipeni 3:10-11
10. Şi să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui, şi părtăşia suferinţelor Lui, şi să mă fac asemenea cu moartea Lui;
11. ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morţi.

Apocalipsa 20:6
Fericiţi şi sfinţi sunt cei ce au parte de întâia înviere! Asupra lor a doua moarte n-are nicio putere; ci vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos şi vor împărăţi cu El o mie de ani.

În prima sa epistolă, Petru li se adresează celor care suferă din cauza credinței lor în Isus. De aceea, a găsit că era foarte potrivit ca, încă din introducere, să canalizeze gândurile cititorilor săi către motivul lor de speranță. Nădejdea creștină este vie, fiindcă se bazează pe învierea lui Isus (1 Petru 1:3). Datorită învierii Sale, creștinii au făgăduită o moștenire cerească nepieritoare, care nu se poate veșteji (vers. 4). Cu alte cuvinte, când trec prin greutăți, ei se pot gândi la lucrurile minunate care îi așteaptă la sfârșit.

Învierea lui Isus din morți este o garanție că și noi vom fi readuși la viață (1 Corinteni 15:20,21). Cum spune Pavel: „Şi, dacă n-a înviat Hristos, cre­dința voastră este zadarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre” (vers. 17). Dar Hristos a înviat într-adevăr, demonstrând că are putere asupra morții. Iar speranța creștină se întemeiază exact pe această realitate istorică. Învierea Sa constituie fundamentul convingerii noastre că vom fi treziți din nou la viață.

Cum ar arăta viața noastră fără această speranță și făgăduință? Lucrarea Domnului Hristos pentru noi culminează cu promisiunea învierii. Fără ea, ce speranță ne rămâne? Contrar credinței creștine populare, noi credem că morții nu mai știu nimic. „Pentru creştini, moartea nu este decât un somn, o clipă de tăcere şi de întuneric. Viața este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu şi, «când Se va arăta Hristos, viața voastră, atunci vă veți arăta şi voi împreună cu El în slavă»” (Ioan 8:51,52; Coloseni 3:4). (…) La a doua Lui venire, toți morții cei scumpi vor auzi glasul Lui şi se vor trezi la viață, o viață plină de slavă nepieritoare.” – Ellen G. White, Viața lui Iisus, ed. 2015, p. 684 (787)

De ce este atât de valoroasă pentru credința noastră promisiunea învierii?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO