Duhul Sfânt și veridicitatea Scripturii

Dacă revelaţia este actul supranatural prin care Dumnezeu le descoperă adevărul unor oameni aleşi, inspiraţia este activitatea prin care Duhul Sfânt protejează veridicitatea celor scrise de aceştia, astfel încât cuvintele lor să poată primi aprobarea divină. Dumnezeu urăşte mărturia mincinoasă (Exodul 20:16) şi nu poate minţi (Evrei 6:18). El este numit Dumnezeul adevărului (Isaia 65:16). La fel, Duhul Sfânt este numit „Duhul adevărului” (Ioan 14:17).

Exodul 20:16
Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău.

Evrei 6:18
pentru ca, prin două lucruri care nu se pot schimba şi în care este cu neputinţă ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte,

Isaia 65:16
Aşa că, cine se va binecuvânta în ţară se va binecuvânta în Dumnezeul adevărului, şi cine va jura în ţară va jura pe Dumnezeul adevărului, căci vechile suferinţe vor fi uitate, vor fi ascunse de ochii Mei.

Ioan 14:17
şi anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaşte; dar voi Îl cunoaşteţi, căci rămâne cu voi şi va fi în voi.

3. Ce spune psalmistul despre lucrurile pe care ni le descoperă Dumnezeu? Psalmii 119:160

Psalmi 119:160

 

Temelia cuvântului Tău este adevărul, şi toate legile Tale cele drepte sunt veşnice.

4. Ce spune Domnul Isus despre Cuvântul lui Dumnezeu? Ioan 17:17

Ioan 17:17

 

Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul.

Cuvântul lui Dumnezeu este demn de încredere și merită să fie acceptat fără rezerve. Noi nu avem misiunea de a judeca Scriptura, dimpotrivă, ea are dreptul şi autoritatea să ne judece pe noi. „Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii” (Evrei 4:12).
Sigur că Biblia a fost scrisă de oameni din epoci, zone şi culturi diferite, dar acesta nu este un argument pentru a-i minimaliza importanţa sau pentru a repudia mesajul ei. Dacă apucăm pe acest drum, ajungem să ne supraordonăm ei şi să încercăm să stabilim cât din ea este sau nu este adevărat. Aşa se face că există oameni care, deşi pretind a crede în ea, resping adevăruri precum crearea lumii în şase zile, potopul planetar, naşterea din fecioară, învierea lui Isus în trup şi revenirea Sa literală. Şi acestea sunt numai câteva dintre realităţile biblice pe care nişte fiinţe supuse greşelii le judecă drept ireale. Să evităm cu totul atitudinea aceasta!
De ce e atât de important să supunem judecata noastră Cuvântului lui Dumnezeu și nu să spunem Cuvântul lui Dumnezeu judecăţii noastre?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO