Pentru studiu suplimentar: Ellen G. White, Tragedia veacurilor, capitolul 37, „Scripturile, apărarea noastră” și Viața lui Iisus, capitolul 73, „Să nu vi se tulbure inima”.

Gândeşte-te cât de multe adevăruri cunoaştem doar pentru faptul că ele ne sunt descoperite în Scriptură. Gândeşte-te, de exemplu, la adevărul despre originea vieții pe pământ. Ce diferenţă între ce ne spune ea despre modul cum am apărut şi ce ne spun oamenii despre apariţia vieţii! Observă cât de eronate sunt concluziile oamenilor! Gândeşte-te şi la revenirea Domnului Hristos şi la învierea de la sfârşitul veacului. Singuri, n-am fi reuşit niciodată să ajungem la aceste adevăruri. Ele trebuiau să ne fie descoperite. Şi ne sunt descoperite în Cuvântul lui Dumnezeu, sub inspiraţia Duhului Sfânt. Singuri, n-am fi reuşit niciodată să cunoaştem cel mai mare adevăr dintre toate, şi anume acela că Isus Hristos a murit pentru păcatele noastre şi că suntem mântuiţi prin credinţa în El şi în ce a făcut El pentru noi. Noi cunoaştem acest adevăr fiindcă ne-a fost descoperit. Gândeşte-te şi la alte adevăruri pe care le cunoaştem doar pentru că sunt scrise în Cuvântul lui Dumnezeu.

Ce ne spune faptul că aceste adevăruri atât de importante se găsesc exclusiv în Biblie, despre locul pe care ar trebui să-l ocupe ea în viaţa noastră?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO