Duhul Sfânt are un rol activ nu doar prin faptul că ne pune la dispoziţie Cuvântul scris al lui Dumnezeu, ci şi pentru că ne ajută să îl înţelegem. Oamenii se află în întuneric în ce priveşte cunoaşterea adevărului și, prin natura lor, sunt străini de Dumnezeu (Efeseni 4:18). Ca să înţeleagă Cuvântul Său, ei au nevoie de Duhul Sfânt care l-a revelat şi l-a inspirat. Dificultatea de a-l înţelege nu ține de faptul că el ar fi greu de înţeles, ci mai degrabă de atitudinea omului păcătos în faţa Dumnezeului pe care el Îl descoperă.
De aceea, Duhul Sfânt are rolul de Învățător. El vrea să ne ajute să cunoaştem mai profund Scriptura şi să o preţuim. El ne prezintă adevărurile ei şi ne deschide noi perspective asupra lor, astfel ca viaţa noastră să fie caracterizată de credincioşie şi de ascultarea din dragoste de voinţa lui Dumnezeu. Dar, pentru aceasta, avem nevoie să deschidem Biblia cu inima smerită şi cu dorința de a primi învăţătură.

5. Cum spune apostolul Pavel că trebuie să fie înțelese lucrurile spirituale?

1 Corintieni 2:13-14
13. Şi vorbim despre ele nu cu vorbiri învăţate de la înţelepciunea omenească, ci cu vorbiri învăţate de la Duhul Sfânt, întrebuinţând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovniceşti.
14. Dar omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie; şi nici nu le poate înţelege, pentru că trebuie judecate duhovniceşte.

Avem nevoie de Duhul Sfânt pentru a înţelege Biblia. Fără El, nu prindem decât strict sensul lingvistic, nu şi sensul spiritual al cuvintelor ei. Şi, pentru că suntem păcătoşi, tindem să ne opunem adevărului lui Dumnezeu, nu fiindcă nu l-am înţelege, ci fiindcă nu vrem să-l practicăm. Fără El, în sufletul nostru nu ar exista niciun sentiment pozitiv faţă de Cuvântul lui Dumnezeu. Nu i-am răspunde cu speranţă, încredere şi dragoste. Numai El poate da naştere în viaţa noastră la gânduri, simţăminte şi fapte în armonie cu adevărul vestit în Biblie.
„Multele păreri contradictorii cu privire la ceea ce învață Biblia nu se ivesc dintr-o neclaritate a cărții în sine, ci din orbirea și prejudecata interpreților. Oamenii ignoră afirmațiile lămurite ale Bibliei pentru a urma propria rațiune pervertită.” – Ellen G. White, The Advent and Sabbath Herald, 27 ianuarie 1885
În ce situații te-a împiedicat mândria să practici adevărul Scripturii? În ce domenii dorințele personale te împiedică să accepți adevărul? Cum Îi poţi preda viața ta în întregime lui Dumnezeu?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO