6. Apocalipsa 19,10 spune: „Căci mărturia lui Isus este duhul prorociei”. În toată Scriptura, expresia „duhul prorociei” apare doar în acest text. Ce înseamnă ea? 1 Cor. 12,8-10. 28; Efes. 4,11.
___________________________________________________________________________________________________

În Biblie, expresia cea mai apropiată de „duhul prorociei (profeţiei)” se găseşte în 1 Corinteni 12,8-10. Aici, Pavel se referă la Duhul Sfânt, care dă darul profeţiei printre alte daruri (charismata); iar persoana care primeşte acest dar este numită proroc (sau profet).

Aşa cum în 1 Corinteni 12,28 cei care au darul profeţiei (versetul 10 al aceluiaşi capitol) sunt numiţi proroci (profeţi), şi în Apocalipsa 22,8.9, cei care au duhul prorociei (Apoc. 19,10) sunt numiţi tot „proroci”.

„Şi m-am aruncat la picioarele lui, ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis: ’Fereşte-te să faci una ca aceasta! Eu sunt un împreună slujitor cu tine şi cu fraţii tăi, care păstrează mărturia lui Isus. Lui Dumnezeu închină-te! (Căci mărturia lui Isus este duhul prorociei.’” (Apoc. 19,10)

„M-am aruncat la picioarele îngerului, care mi le arăta, ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis: ’Fereşte-te să faci una ca aceasta! Eu sunt un împreună slujitor cu tine, şi cu fraţii tăi, prorocii, şi cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui Dumnezeu!’” (Apoc. 22,8.9)

În ambele pasaje, situaţia este aceeaşi. Ioan cade la picioarele îngerului să i se închine. Cuvintele prin care răspunde îngerul sunt aproape identice, dar deosebirea este semnificativă. În Apocalipsa 19,10, fraţii sunt identificaţi prin expresia „care păstrează mărturia lui Isus”. În Apocalipsa 22,9, fraţii sunt numiţi, simplu, „proroci”.

Dacă principiul protestant, al interpretării Scripturii doar pe baza Scripturii, este valabil, atunci această comparaţie ar trebui să ne conducă, inevitabil, la concluzia că „duhul prorociei”, din Apocalipsa 19,10, este darul profetic care este dat nu tuturor membrilor bisericii, la nivel general, ci doar acelora care au fost chemaţi de Dumnezeu să fie profeţi (proroci).

Aceasta nu este o interpretare pur adventistă. Învăţatul luteran Hermann Strathmann spune, cu privire la „fraţii… care păstrează mărturia lui Isus”, din Apoc. 19,10: „Prin analogie cu textul din Apoc. 22,9, fraţii la care se face referire nu sunt credincioşii în general, ci profeţii… Dacă ei au marturia Iesou [mărturia lui Isus], înseamnă că au duhul profeţiei, adică sunt profeţi.” – Theological Dictionary of the New Testament, vol. 4, pag. 501

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO