Pentru studiu suplimentar: Ellen G. White, Tragedia veacurilor, capitolele 31, „Îngerii lui Dumnezeu și spiritele rele”, și 37, „Scripturile, apărarea noastră”.

Unii se întreabă: „De ce nu se mai fac şi astăzi minuni (vindecări miraculoase) așa cum se făceau în timpurile biblice?” În general, situația era și atunci așa cum este astăzi: oamenii ascultau Cuvântul lui Dumnezeu și apoi răspundeau chemării Duhului Sfânt. Și iată ce scrie Ellen G. White: „Felul în care a lucrat Domnul Hristos a fost acela de a propovădui Cuvântul şi de a alina suferinţele prin minuni de vindecare. Totuşi eu sunt îndrumată să spun că noi nu putem lucra acum în felul acesta, deoarece Satana îşi va exercita puterea prin săvârşirea minunilor. Slujitorii lui Dumnezeu din zilele noastre nu pot să lucreze prin intermediul minunilor, din cauză că se vor săvârşi minuni de vindecare false, despre care se va declara că sunt minuni divine.Din motivul acesta, Domnul a desemnat o cale prin care poporul Său trebuie să ducă mai departe lucrarea de vindecare fizică, asociată cu învăţarea Cuvântului lui Dumnezeu. Trebuie să fie înfiinţate sanatorii, iar în instituţiile acestea vor fi angajaţi lucrători care vor desfăşura o lucrare misionară medicală adevărată. În felul acesta, cei care vin la sanatorii pentru tratament vor fi înconjuraţi de o influenţă ocrotitoare.” – Solii alese, cartea 2, ed. 2011, p. 50 (54)

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO