Duhul Sfânt și darurile date credincioșilor

 4. Sunt felurite daruri, dar este acelaşi Duh;
5. sunt felurite slujbe, dar este acelaşi Domn;
6. sunt felurite lucrări, dar este acelaşi Dumnezeu, care lucrează totul în toţi.

1Corinteni 12:4-6

Cum ar fi dacă un om ar pleca într-o călătorie și i-ar încredința casa și treburile administrative şi gospodărești fiului său, dar nu i-ar lăsa și mijloacele și instrumentele necesare ca să poată face aceste lucruri?

Când S-a suit la Tatăl Său în cer, Isus le-a încredinţat ucenicilor o misiune clară: să ducă vestea cea bună a mântuirii în toată lumea. El le-a lăsat și mijloacele necesare. Împreună cu porunca, le-a dat și puterea de a o aduce la îndeplinire, în Numele Său și prin puterea Duhului Sfânt. În 1 Corinteni 1:4-7, Pavel aduce mulțumiri „pentru harul lui Dumnezeu, care v-a fost dat în Isus Hristos. Căci în El ați fost îmbogățiți în toate privințele… așa că nu duceți lipsă de niciun fel de dar.” Darurile spirituale sunt oferite prin Duhul Sfânt, în Hristos, în scopul zidirii bisericii Sale.

Ştirea misionară video pentru Sabatul acesta poate fi vizionată accesând una dintre adresele de Internet: resurse.adventist.pro (secţiunea „Şcoala de Sabat”) sau YouTube (canalul „Scoala de Sabat”).

SUPLIMENT PENTRU DISCUȚIA ÎN GRUPE
ÎNTREBĂRI ȘI SUGESTII PENTRU PĂRTĂȘIE

 1. Bun venit la studiu fiecărui membru al grupei Școlii de Sabat și musafirilor!
 2. Pregătiţi-vă să împărtăşiţi în grupă un răspuns primit la rugăciune în cursul săptămânii.
 3. Pregătiţi-vă să povestiți ceva ce ați trăit sau auzit săptămâna trecută! Ce semnificație credeți că are evenimentul respectiv pentru dumneavoastră personal, pentru biserică și pentru lume?
 4. Să ne rugăm pentru persoanele de pe lista noastră de rugăciune:
  Cineva din familie
  Cineva dintre rude
  Cineva dintre prieteni
  Cineva dintre vecini
  Cineva din biserică

ÎNTREBĂRI PENTRU DEZBATERE

Explicație

 1. Care este diferența dintre „darurile Duhului” și „roada Duhului”?
 2. Care este diferența dintre un dar spiritual și un talent înnăscut?
 3. Care este scopul pentru care Dumnezeu le dă daruri spirituale credincioșilor?
 4. Ce daruri existau în trecut, dar nu mai sunt azi, și care există azi, dar nu erau în trecut?
 5. Care este scopul pentru care Dumnezeu a dat și darul discernământului?

Aplicație

 1. Dați exemple de daruri spirituale, manifestate fără elementele care alcătuiesc roada Duhului Sfânt?
 2. De ce primim de la Dumnezeu daruri spirituale atât de diferite?
 3. Cum pot fi darurile din biserică o sursă de binecuvântare, nu una de disensiuni?
 4. Care daruri spirituale se manifestă mai frecvent și care mai rar? De ce?
 5. De ce darul minunilor nu poate fi un criteriu pentru stabilirea adevărului?

SUGESTII PRACTICE

 1. Ce lucru practic puteţi învăța din acest studiu și cum îl veți aplica?
 2. Care este planul misionar al grupei voastre? În timp ce veţi asculta sau viziona vestea misionară pentru Sabatul acesta, culegeți eventuale idei misionare pe care să le aplicați!

BIBLIA ȘI CARTEA ANULUI
STUDIU LA RÂND

Biblia: Psalmii 102–108

 1. Cui anume nu-i nesocotește Domnul rugăciunea?
 2. În opinia psalmistului, de ce Îl așteaptă toate viețuitoarele pe Domnul
 3. Cui i-a stârnit Domnul mila pentru Israel?
 4. În ce poate Domnul să transforme pustiul și pământul uscat?

Profeți și regi, capitolul 8

 1. Ce anume nu făcuse poporul ales niciodată mai înainte de vremea lui Ahab?
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO