3. şi căutaţi să păstraţi unirea Duhului, prin legătura păcii.
4. Este un singur trup, un singur Duh, după cum şi voi aţi fost chemaţi la o singură nădejde a chemării voastre.
5. Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez.
Efeseni 4:3-5

De multe ori, când studiem despre Duhul Sfânt, ne gândim înainte de orice la lucrarea Sa în plan individual, în viața fiecărui credincios. Dar existenţa bisericii ca o comunitate spirituală a credincioşilor se bazează tocmai pe această lucrare a Duhului Sfânt asupra fiecăruia, individual.

Noi tindem să credem că biserica există și crește datorită diverselor activități evanghelistice și misionare. Da, este adevărat, Dumnezeu are planuri mărețe cu biserica și vrea să le împlinească prin intermediul nostru. Totuși biserica nu-și datorează existența activităților noastre sau măsurilor noastre eficiente de organizare și administrare, cu toate că și acestea își au valoarea lor. Biserica există în virtutea a ceea ce a făcut și continuă să facă Dumnezeu pentru noi, prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt face să ia ființă o biserică și o părtășie spirituală care, în materie de credință și practică, să aibă ca autoritate Cuvântul scris al lui Dumnezeu. Fundamentul unității teologice a bisericii îl constituie Biblia insuflată de Spiritul Sfânt. În absența lucrării Sale, biserica ar dispărea și nu ar putea să-și ducă mai departe misiunea.

Ştirea misionară video pentru Sabatul acesta poate fi vizionată accesând una dintre adresele de Internet:

resurse.adventist.pro (secţiunea „Şcoala de Sabat”) sau YouTube (canalul „Scoala de Sabat”).

SUPLIMENT PENTRU DISCUȚIA ÎN GRUPE
ÎNTREBĂRI ȘI SUGESTII PENTRU PĂRTĂȘIE

Bun venit la studiu fiecărui membru al grupei Școlii de Sabat și musafirilor!
Pregătiţi-vă să împărtăşiţi în grupă un răspuns primit la rugăciune în cursul săptămânii.
Pregătiţi-vă să povestiți ceva ce ați trăit sau auzit săptămâna trecută! Ce semnificație credeți că are evenimentul respectiv pentru dumneavoastră personal, pentru biserică și pentru lume?
Să ne rugăm pentru persoanele de pe lista noastră de rugăciune:
Cineva din familie
Cineva dintre rude
Cineva dintre prieteni
Cineva dintre vecini
Cineva din biserică

4 martie – Ziua de rugăciune a femeii.

ÎNTREBĂRI PENTRU DEZBATERE

Explicație

 1. Ce roluri îndeplinesc Domnul Hristos și Duhul Sfânt în întemeierea bisericii?
 2. De ce este botezul în Numele Trinității un important factor de unitate în biserică?
 3. De ce este Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, un important factor de unitate în biserică?
 4. Cum poate fi realizată unitatea bisericii în credință și învățătură?
 5. În ce aspecte erau uniți credincioșii din primul secol? Cum a fost posibil?

Aplicație

 1. Cum se poate naște o biserică locală în prezent? Ce factori sunt necesari?
 2. Ce implicații practice are botezul în viața celui credincios și a bisericii?
 3. Ce este de făcut când unii membri ai bisericii nu mai cred anumite învățături biblice?
 4. Concret, ce putem face pentru promovarea și păstrarea unității bisericii?
 5. În ce aspecte este unită biserica voastră locală și în ce aspecte este dezbinată?

SUGESTII PRACTICE

 1. Ce lucru practic puteţi învăța din acest studiu și cum îl veți aplica?
 2. Care este planul misionar al grupei voastre? În timp ce veţi asculta sau viziona vestea misionară pentru Sabatul acesta, culegeți eventuale idei misionare pe care să le aplicați!

BIBLIA ȘI CARTEA ANULUI
STUDIU LA RÂND

Biblia: Psalmii 109 -115

 1. Ce anume îi „dorea” psalmistul celui căruia nu-i plăcea binecuvântarea?
 2. Cu ce este comparat tineretul care vine la Domnul?
 3. La vederea căror lucruri se mânie, scrâșnește din dinți și se topește cel rău?
 4. Cu ce compară psalmistul munții și dealurile care au fost martori ai ieșirii lui Israel din Egipt?

Profeți și regi, capitolul 9

 1. Ce păcat al lui Israel era mai ucigător decât toate ororile înmulțite ale foametei?
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO