Deci ca unii care prin ascultarea de adevăr v-aţi curăţat sufletele prin Duhul, ca să aveţi o dragoste de fraţi neprefăcută, iubiţi-vă cu căldură unii pe alţii, din toată inima;
1 Petru 1:22

Ori de câte ori studiem Biblia, concentrându-ne în mod special asupra unei cărți sau asupra unui pasaj, este necesar să răspundem, pe cât posibil, la câteva întrebări. În primul rând, este util să știm pentru cine a fost scrisă cartea respectivă. În al doilea rând, și poate mai important, ar fi bine să știm cu ce scop a fost scrisă cartea şi ce problemă specifică și-a propus autorul să abordeze (dacă a existat vreuna). De exemplu, Pavel le-a scris galatenilor cu scopul de a corecta concepțiile teologice eronate despre mântuire și despre Lege. Noul Testament este format în mare parte din epistole, sau scrisori, iar scrisorile au ca scop comunicarea unui mesaj.

Cu alte cuvinte, când studiem epistolele lui Petru, este util să cunoaștem, pe cât posibil, contextul istoric în care a scris el. Ce dorește el să comunice și de ce? Și desigur, fiindcă, prin inspirație, ne-au fost adresate și nouă, cel mai important: Ce mesaj putem desprinde noi din cuvintele sale?

După cum vom vedea, Petru ne transmite, încă din primele versete, foarte multe adevăruri care au rămas la fel de relevante și astăzi, chiar dacă ne despart de el atâtea secole.

SUPLIMENT PENTRU DISCUȚIA ÎN GRUPE
ÎNTREBĂRI ȘI SUGESTII PENTRU PĂRTĂȘIE

 1. Bun venit la studiu fiecărui membru al grupei Școlii de Sabat și musafirilor!
 2. Pregătiţi-vă să împărtăşiţi în grupă un răspuns primit la rugăciune în cursul săptămânii.
 3. Pregătiţi-vă să povestiți ceva ce ați trăit sau auzit săptămâna trecută! Ce semnificație credeți că are evenimentul respectiv pentru dumneavoastră personal, pentru biserică și pentru lume?
 4. Să ne rugăm pentru persoanele de pe lista noastră de rugăciune:
  Cineva din familie
  Cineva dintre rude
  Cineva dintre prieteni
  Cineva dintre vecini
  Cineva din biserică

ÎNTREBĂRI PENTRU DEZBATERE

EXPLICAȚIE

 1. Ce informații avem despre expeditorul și destinatarii epistolei?
 2. Care este sensul termenului „aleșii” pentru destinatarii epistolei lui Petru?
 3. Care este subiectul principal al pasajului din 1 Petru 1:3-12?
 4. Ce rațiuni consideră Petru că stau la baza comportamentului creștin?
 5. Cum scrie Petru că trebuie să fie dragostea creștinilor?

APLICAȚIE

 1. De ce putem considera că epistola ne este adresată și nouă, celor din prezent?
 2. De ce putem considera că termenul „aleșii” ni se aplică și nouă, astăzi?
 3. Ce implicații practice are acest subiect pentru noi, creștinii din prezent?
 4. Cum răspundem noi la întrebarea: „De ce ești creștin?”
 5. Dați exemple de dragoste „din interes” și comparați-le cu ce propune Petru!

SUGESTII PRACTICE

 1. Ce lucru practic puteți învăța din acest studiu și cum îl veți aplica?
 2. Care este planul misionar al grupei voastre? Discutați continuarea lui sau, dacă nu aveți unul, alcătuiți-l!
 3. În timp ce ascultați sau vizionați vestea misionară pentru Sabatul acesta, culegeți eventuale idei misionare pe care să le aplicați!

Ştirea misionară video pentru Sabatul acesta poate fi vizionată accesând una dintre adresele de Internet:

resurse.adventist.pro (secţiunea „Şcoala de Sabat”) sau YouTube (canalul „Scoala de Sabat”).

BIBLIA ȘI CARTEA ANULUI
STUDIU LA RÂND

BIBLIA: PSALMII 144–150

 1. Ce spune psalmistul că se întâmplă atunci când Domnul Își deschide mâna?
 2. Cu cine nu a lucrat Domnul în felul descris de psalmist?
 3. Cum îi slăvește Domnul pe cei nenorociți?
 4. Pe cine numește psalmistul „popor de lângă El [Domnul]”?

PROFEȚI ȘI REGI, CAPITOLUL 14

La ce se referă Ellen G. White când scrie ca „nimeni să nu încerce să numere Israelul de astăzi”?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO