2. De ce destinatarii epistolei lui Petru sunt numiți „aleșii”? 1 Petru 1:1,2

1 Petru 1:1-2
1. Petru, apostol al lui Isus Hristos, către aleşii care trăiesc ca străini, împrăştiaţi prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia şi Bitinia,
2. după ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfinţirea lucrată de Duhul spre ascultarea şi stropirea cu sângele lui Isus Hristos: Harul şi pacea să vă fie înmulţite!

Fie că le scrie în mod special iudeilor, fie că le scrie credincioșilor dintre neamuri, Petru ne spune clar că ei erau aleși „după știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl”. Dar este nevoie de o clarificare. Aceasta nu înseamnă că Dumnezeu i-a predestinat pe unii la mântuire și pe alții la moarte și că, din fericire, destinatarii epistolei lui Petru s-ar fi aflat în numărul celor aleși pentru mântuire. Biblia nu susține această idee.

3. Ce afirmații din următoarele texte ne ajută să clarificăm sensul cuvântului „aleși” folosit de Petru? Ezechiel 33:11; Ioan 3:16; 1 Timotei 2:4; 2 Petru 3:9.

Ezechiel 33:11
Spune-le: „Pe viaţa Mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui, şi să trăiască. Întoarceţi-vă, întoarceţi-vă de la calea voastră cea rea! Pentru ce vreţi să muriţi voi, casa lui Israel?”

Ioan 3:16
Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.

1 Timotei 2:4
care voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului.

2 Petru 3:9
Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi şi doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă.

Scriptura declară că planul lui Dumnezeu este ca toți oamenii să fie mântuiți și că planul acesta a fost instituit înainte de crearea pământului: „În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii…” (Efeseni 1:4). Toți oamenii sunt aleși, în sensul că scopul inițial al lui Dumnezeu a fost ca toți să trăiască veşnic și niciunul să nu fie pierdut. El i-a predestinat pe toți la viața veșnică. Aceasta înseamnă că planul de mântuire prevedea ca jertfa de ispășire să fie adusă pentru toți, chiar dacă nu toți aveau să accepte cele puse la dispoziția lor prin această jertfă.

Știința mai dinainte a lui Dumnezeu nu este altceva decât cunoașterea de către El a deciziei libere pe care urmau să o ia cei aleși cu privire la mântuire. El nu constrânge pe nimeni să apuce într-o anumită direcție, după cum nici o mamă nu-și constrânge copilul să aleagă prăjitura cu ciocolată și nu mâncarea de mazăre, prin faptul că-i cunoaște dinainte preferința pentru prăjitură.

Ce gând încurajator poți desprinde din adevărul că Dumnezeu te-a ales pentru mântuire?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO