În continuare, Petru îndreaptă atenția creștinilor către expresia supremă a sfințeniei și credincioșiei.

6. Citește 1 Petru 1:22-25. Ce explicație importantă aduce el aici pentru ce înseamnă să fii creștin?

1 Petru 1:22-25
22. Deci ca unii care prin ascultarea de adevăr v-aţi curăţat sufletele prin Duhul, ca să aveţi o dragoste de fraţi neprefăcută, iubiţi-vă cu căldură unii pe alţii, din toată inima;
23. fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în veac.
24. Căci orice făptură este ca iarba, şi toată slava ei, ca floarea ierbii. Iarba se usucă, şi floarea cade jos,
25. dar Cuvântul Domnului rămâne în veac. Şi acesta este Cuvântul care v-a fost propovăduit prin Evanghelie.

Petru pleacă de la premisa: „v-ați curățit sufletele…” – deci creștinii au deja sufletul curat și trăiesc în ascultare de adevăr (1 Petru 1:22). Cuvântul „curățit” este strâns legat de cuvântul „sfânt” și ne trimite înapoi, la versetul 15. Prin devotamentul față de Isus și prin botez (vezi 1 Petru 3:21,22), creștinii și-au curățit sufletul, punându-se deoparte pentru Dumnezeu, prin ascultarea de adevăr. Această schimbare pe care au făcut-o are o consecință naturală, și anume apropierea de semenii lor care au o perspectivă similară asupra lumii. Relațiile dintre credincioși sunt atât de apropiate, încât Petru le aseamănă cu relațiile dintre membrii unei familii. Ei se iubesc unii pe alții cum se iubesc între ei frații și surorile. Cuvântul grecesc din 1 Petru 1:22 tradus cu „dragoste de frați”, philadelphia, se referă literal la dragostea dintre copiii născuți din aceiași părinți. Este iubirea fraternă.

În greacă, există mai multe cuvinte pentru „dragoste”: philia (prietenie), eros (dragostea pasională dintre soț și soție), agape (dragostea curată care urmărește binele celuilalt). Cuvântul „iubiți-vă” utilizat de Petru în versetul 22 derivă din agape. De aceea și adaugă el îndemnul de a se iubi „din toată inima” sau, potrivit altor versiuni, „dintr-o inimă curată” (NTR), fiindcă inima curată este urmarea nașterii din nou (1 Petru 1:23; 1:3), prin Cuvântul lui Dumnezeu. Acest fel de dragoste vine numai de la Dumnezeu; ea este opusul iubirii de sine manifestate de inima nerenăscută. De aceea insistă Petru atât de mult pe ideea curățirii sufletului și pe ascultarea de adevăr (1 Petru 1:22). Adevărul nu trebuie doar crezut, ci trebuie și trăit.

Cum putem deveni mai iubitori?

Emisiunea „Școala Cuvântului” – Speranța TV (integral, pentru toată săptămâna):

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO