Să trăim ca niște oameni mântuiți

5. Citește 1 Petru 1:13-21. Conform acestui pasaj, cum ar trebui să se poarte un creştin? De ce?

1 Petru 1:13-21
13. De aceea, încingeţi-vă coapsele minţii voastre, fiţi treji şi puneţi-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Isus Hristos.
14. Ca nişte copii ascultători, nu vă lăsaţi târâţi în poftele pe care le aveaţi altădată, când eraţi în neştiinţă.
15. Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră.
16. Căci este scris: „Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt”.
17. Şi dacă chemaţi ca Tată pe Cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtaţi-vă cu frică în timpul pribegiei voastre;
18. căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire pe care-l moşteniserăţi de la părinţii voştri,
19. ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană.
20. El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii şi a fost arătat la sfârşitul vremurilor pentru voi
21. care prin El sunteţi credincioşi în Dumnezeu care L-a înviat din morţi şi I-a dat slavă, pentru ca credinţa şi nădejdea voastră să fie în Dumnezeu.

Cuvintele „de aceea”, de la începutul versetului 13, ne arată că aici este o concluzie la cele exprimate anterior. Petru a vorbit în pasajul anterior despre harul lui Dumnezeu și speranța pe care creștinii o au în Isus Hristos (vers. 3-12). Ca urmare a acestui har și a acestei speranțe, el le dă cititorilor săi următorul îndemn: „Încingeți-vă coapsele minții voastre.” Altfel spus, răspunsul la mântuirea pe care au primit-o prin Isus trebuie să fie hotărârea de a rămâne neclintiți și credincioși.

Petru le transmite credincioșilor ideea că speranța lor este legată doar de Isus. Totuși el accentuează faptul că se așteaptă de la ei un anumit fel de a se comporta, ca urmare a mântuirii lor. Dintre rațiunile care stau la baza comportamentului creștin, el notează trei: caracterul lui Dumnezeu (1 Petru 1:15,16), judecata apropiată (vers. 17) și prețul răscumpărării (vers. 17-21).

Prima este caracterul lui Dumnezeu, care aici este sintetizat într-un singur cuvânt: „sfânt”. Petru citează din Leviticul 11:44,45: „Fiți sfinți, căci Eu sunt sfânt” (1 Petru 1:16). Din acest motiv, urmașii lui Isus trebuie să fie și ei sfinți (vers. 15-17).

A doua rațiune este conștientizarea faptului că Dumnezeu, care este sfânt, îi va judeca pe toți cu imparțialitate, după faptele lor (vers. 17).

A treia derivă din marele adevăr al răscumpărării. Creştinii au fost cum­părați cu un preț, cu un preț foarte mare: cu sângele scump al lui Hristos (vers. 19). Petru întărește ideea că moartea lui Isus nu a fost un accident al istoriei, ci un eveniment planificat de la întemeierea lumii (vers. 20).

Ce te motivează să fii creștin? Ce răspuns ai da la întrebarea: De ce ești creștin? Pregătește-te să dai răspunsul în cadrul studiului pe grupe din Sabat.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO