4. Citește 1 Petru 1:3-12. Care sunt temele abordate în acest pasaj?

1 Petru 1:3-12
3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Hristos din morţi, la o nădejde vie
4. şi la o moştenire nestricăcioasă şi neîntinată, şi care nu se poate veşteji, păstrată în ceruri pentru voi.
5. Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi!
6. În ea voi vă bucuraţi mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteţi întristaţi pentru puţină vreme, prin felurite încercări,
7. pentru ca încercarea credinţei voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere, şi care totuşi este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava şi cinstea, la arătarea lui Isus Hristos,
8. pe care voi Îl iubiţi fără să-L fi văzut, credeţi în El fără să-L vedeţi şi vă bucuraţi cu o bucurie negrăită şi strălucită,
9. pentru că veţi dobândi, ca sfârşit al credinţei voastre, mântuirea sufletelor voastre.
10. Prorocii, care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta ţinta cercetărilor şi căutării lor stăruitoare.
11. Ei cercetau să vadă ce vreme şi ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos, care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos şi slava de care aveau să fie urmate.
12. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înşişi, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri, pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer şi în care chiar îngerii doresc să privească.

În salutul adresat cititorilor săi în primele două versete, Petru a făcut deja referire la Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt (1 Petru 1:2). Tema pasajului din 1 Petru 1:3-12 o constituie tocmai cele trei Persoane ale Dumnezeirii. Tatăl și Fiul constituie tema pasajului 1 Petru 1:3-9, iar Duhul Sfânt tema principală a pasajului 1 Petru 1:10-12.

Pe măsură ce scrie despre Tatăl, despre Fiul și despre lucrarea Duhului Sfânt, Petru introduce multe alte teme asupra cărora va reveni.

Creștinii, începe el (1:3), au fost născuți din nou. Ei au fost transformați prin învierea lui Isus Hristos, pentru o moștenire extraordinară care îi așteaptă în cer (vers. 3,4). Aici, ca de altfel în multe alte locuri din Noul Testament, învierea lui Isus este secretul speranței creștine.

Speranța aceasta le oferă creștinilor un motiv de bucurie, în ciuda suferințelor de pe pământ. Suferința le verifică și le rafinează credința, tot așa cum focul verifică și rafinează aurul. Cititorii lui Petru nu Îl văzuseră pe Isus în timpul lucrării Sale pe pământ, dar Îl iubeau și credeau în El. Iar răsplata credinței lor avea să fie mântuirea și „o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri” pentru ei (vers. 4).

În continuare, Petru le aduce la cunoștință faptul că profeții din vechime prorociseră „despre harul care vă era păstrat vouă” și că „au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutării lor stăruitoare” (vers. 10).

Când amintește că acești credincioși erau persecutați din cauza credinței lor, Petru subliniază că ei luau parte la conflictul mai amplu dintre bine și rău. Dorința sa cea mai mare este să-i încurajeze să rămână credincioși adevărului, chiar și în încercări.

Din 1Petru1:4 aflăm că avem păstrată în cer o moștenire. Gândește-te: există în cer un loc rezervat special pentru tine! Care ar trebui să fie răspunsul tău la această minunată promisiune?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO