Ideea luptei dintre bine şi rău este prezentă în multe culturi. De multe ori, ea s-a transmis de la o generaţie la alta prin intermediul miturilor. Astăzi, sub influenta înaltei critici şi a raţionalismului modernist, mulţi creştini nu mai cred că Diavolul şi îngerii răi sunt nişte fiinţe reale. Ei susţin că aceştia n-ar fi decât nişte simboluri primitive ale răului înnăscut din oameni. Totuşi noi considerăm că nu ai cum să înţelegi Biblia dacă nu crezi că îngerii răi sunt nişte fiinţe reale.

Dar nu toţi creştinii au acceptat teoria care neagă conflictul cosmic dintre forţele supranaturale ale binelui şi răului. De exemplu, Gregory Boyd, un cercetător evanghelic, a scris mult despre realitatea luptei de secole (dar nu eterne) dintre Dumnezeu şi Satana. În introducerea cărţii sale God at War (Dumnezeu la război), notează: „De la începutul şi până la sfârşitul ei, Biblia porneşte de la presupunerea că există nişte fiinţe spirituale de rang «intermediar», între om şi Dumnezeu, al căror comportament afectează în mod semnificativ existenta umană, fie în bine, fie în rău. Şi, într-adevăr, după cum voi argumenta în volumul de faţă, exact concepţia aceasta se poziţionează în centrul concepţiei biblice despre lume şi viaţă.” – Gregory Boyd, God at War (Downer’s Grove, III.: InterVarsity Press, 1997), p. 11. Câtă dreptate are!

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO