Cartea lui Iov începe într-o notă relativ pozitivă. Ea ne face cunoştinţă cu un om binecuvântat din toate punctele de vedere.

Citeşte Iov 1:1-4. Ce fel de viaţă ducea Iov? Care erau aspectele pozitive ale vieţii sale?

Iov 1:1-4
1. Era în ţara Uţ un om care se numea Iov. Şi omul acesta era fără prihană şi curat la suflet. El se temea de Dumnezeu şi se abătea de la rău.
2. I s-au născut şapte fii şi trei fete.
3. Avea şapte mii de oi, trei mii de cămile, cinci sute de perechi de boi, cinci sute de măgăriţe şi un foarte mare număr de slujitori. Şi omul acesta era cel mai cu vază din toţi locuitorii Răsăritului.
4. Fiii săi se duceau unii la alţii şi dădeau, rând pe rând, câte un ospăţ. Şi pofteau şi pe cele trei surori ale lor să mănânce şi să bea împreună cu ei.

Iov pare a le avea pe toate, inclusiv un caracter impecabil! Cuvântul redat în Iov 1:1 cu „fără prihană” provine dintr-un cuvânt care poate avea sensul de „desăvârşit” sau „absolut integru”. Cuvântul tradus cu expresia „curat la suflet” înseamnă „drept” şi poate transmite ideea că persoana în cauză merge pe o cale dreaptă. Într-un cuvânt, cartea se deschide cu o scenă aproape edenică, prezentându-ne un bărbat bogat, credincios şi integru, care se bucură de o viaţă deplină pe toate planurile.

Ce indicii din următoarele versete ne dovedesc că Iov trăia într-o lume căzută în păcat? Iov 1:5,6

Iov 1:5,6
5. Şi, după ce treceau zilele de ospăţ, Iov chema şi sfinţea pe fiii săi: se scula dis-de-dimineaţă şi aducea pentru fiecare din ei câte o ardere de tot. Căci zicea Iov: „Poate că fiii mei au păcătuit şi au supărat pe Dumnezeu în inima lor.” Aşa avea Iov obicei să facă.
6. Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfăţişat înaintea Domnului. Şi a venit şi Satana în mijlocul lor.

„În toiul ospeţelor pe care le dădeau fiii şi fiicele lui, el tremura la gândul ca nu cumva copii lui să-L fi nemulţumit cu ceva pe Dumnezeu. Fiind un preot credincios al casei sale, el aducea jertfe pentru fiecare dintre ei. Cunoştea caracterul ofensator al păcatului, iar gândul ca nu cumva copiii lui să uite de cerinţele divine l-a condus la Dumnezeu ca mijlocitor în favoarea lor.” – Comentariile lui Ellen G. White, CBAZŞ, vol. 3, p. 1140

Am putea spune că Iov se bucura de un trai bun, atât cât se poate de bun în lumea aceasta. Deşi descrierea introductivă pare a fi desprinsă din lumea edenică – un om plin de viaţă, cu o familie numeroasă, faimos şi bogat –, Iov îşi duce totuşi existenţa pe o planetă decăzută, afundată în păcat şi, ca atare, după cum vom vedea, este expus tuturor pericolelor pe care ea le presupune.

Care sunt aspectele pozitive ale vieţii tale în acest moment? Cum te poţi deprinde să ai mereu o atitudine de recunoştinţă pentru ele? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO