Cartea lui Iov ne dezvăluie o dimensiune a existenţei pe care nici ochii, nici urechile noastre şi nici filosofiile lumii nu sunt capabile să ne-o descopere. (Ea ar trebui cel puţin să ne convingă că ochii şi urechile noastre şi filosofiile lumii nu ne pot ajuta să percepem imaginea de ansamblu!) Iar pasajul acesta ne arată că între Dumnezeu şi această altă fiinţă, pe nume Satana, există un conflict. Acest conflict se desfăşoară mai întâi în cer, dar coboară instantaneu pe pământ. Peste tot în Biblie găsim texte care ne îndreaptă atenţia spre acest conflict în desfăşurare, în care suntem implicaţi şi noi.

Citeşte textele următoare. Ce ne spun ele despre lupta de pe pământ împotriva forţelor supranaturale?

Geneza 3:1-4
1. Şarpele era mai şiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii: „Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: „Să nu mâncaţi din toţi pomii din grădină”?”
2. Femeia a răspuns şarpelui: „Putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină.
3. Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis: „Să nu mâncaţi din el şi nici să nu vă atingeţi de el, ca să nu muriţi.”
4. Atunci şarpele a zis femeii: „Hotărât, că nu veţi muri,

Zaharia 3:2
Domnul a zis Satanei: „Domnul să te mustre, Satano! Domnul să te mustre, El care a ales Ierusalimul! Nu este el, Iosua, un tăciune scos din foc?”

Matei 4:1
Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustiu, ca să fie ispitit de diavolul.

1 Petru 5:8
Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită.

1 Ioan 3:8
Cine păcătuieşte este de la diavolul, căci diavolul păcătuieşte de la început. Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului.

Apocalipsa 12:9
dar n-au putut birui; şi locul lor nu li s-a mai găsit în cer.

Acestea sunt doar câteva texte biblice care arată, direct sau indirect, că Diavolul este o fiinţă supranaturală reală cu intenţii rele. Mulţi sunt de părere că Diavolul ar fi un personaj mitologic din societatea primitivă, însă mărturia Bibliei este prea clară ca să acceptăm această idee.

Ce evenimente actuale dovedesc realitatea lucrării lui Satana pe pământ? Care este singura noastră apărare? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO