„Domnul a zis Satanei: «Domnul să te mustre, Satano! Domnul să te mustre, El care a ales Ierusalimul! Nu este el, Iosua, un tăciune scos din foc?»”

(Zaharia 3:2)

„Pe paginile Vechiului şi Noului Testament, se găsesc pretutindeni numeroase referiri şi aluzii la un conflict neîntrerupt desfăşurat între Dumnezeu şi Satana, între bine şi rău, atât la nivel cosmic, cât şi la nivel personal. Comparând aceste pasaje şi punând laolaltă perspectivele oferite de fiecare în parte, putem alcătui o vastă fereastră a adevărului prin care să vedem cu o mai mare claritate mesajul general al Scripturii.” – The Handbook of Seventh-day Adventist Theology, p. 969

Tema marii lupte dintre Dumnezeu şi Satana constituie un cadru care ne ajută să înţelegem mai bine mesajul Bibliei în ansamblu şi în special planul de mântuire. Deşi este mai vizibilă în Noul Testament, ea apare şi în Vechiul Testament. Iar în Vechiul Testament, probabil că în nicio altă carte nu este prezentată mai clar decât în cartea lui Iov.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO