Viaţa lui Iov, parte din marea luptă

Primele scene din cartea lui Iov ne dezvăluie câteva idei esenţiale. În primul rând, ele scot la lumină realitatea unei alte dimensiuni, care depăşeşte capacitatea noastră de cunoaştere, o dimensiune supranaturală în care există şi alte fiinţe, în afară de Dumnezeu. În al doilea rând, ne arată că viaţa noastră pe pământ este interconectată cu viaţa fiinţelor din cer. Existenţa pe pământ nu se desfăşoară independent de existenţa fiinţelor cereşti. În al treilea rând, ne relevă existenţa unui conflict moral în cer, care este legat de evenimentele de pe pământ.

Pe scurt, cartea lui Iov ne prezintă un tablou în miniatură al marii lupte. Ea ne arată ce formă a luat marea luptă cosmică în viaţa unui om, pe nume Iov. Şi, după cum vom vedea, mizele conflictului ne privesc pe noi toţi.

Cartea lui Iovi îl prezintă pe Satana ca fiind în dispută cu Dumnezeu, dar nu ne spune cum a început disputa. Ce clarificări găsim în următoarele texte?

Isaia 14:12-14
12. Cum ai căzut din cer, luceafăr strălucitor, fiu al zorilor! Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor!
13. Tu ziceai în inima ta: „Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi şedea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miazănoaptei,
14. mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca Cel Preaînalt.”

Ezechiel 28:12-16
12. „Fiul omului, fă un cântec de jale asupra împăratului Tirului şi spune-i: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Ajunseseşi la cea mai înaltă desăvârşire, erai plin de înţelepciune şi desăvârşit în frumuseţe.
13. Stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu, şi erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe: cu sardonix, cu topaz, cu diamant, cu crisolit, cu onix, cu jasp, cu safir, cu rubin, cu smarald şi cu aur; timpanele şi flautele erau în slujba ta, pregătite pentru ziua când ai fost făcut.
14. Erai un heruvim ocrotitor cu aripile întinse; te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu, şi umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare.
15. Ai fost fără prihană în căile tale, din ziua când ai fost făcut până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine.
16. Prin mărimea negoţului tău te-ai umplut de silnicie şi ai păcătuit; de aceea te-am aruncat de pe muntele lui Dumnezeu şi te nimicesc, heruvim ocrotitor, din mijlocul pietrelor scânteietoare.

1 Timotei 3:6
Să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngâmfe şi să cadă în osânda diavolului.

Ellen G. White a arătat că „legea iubirii” constituie fundamentul guvernării lui Dumnezeu. Dumnezeu nu Şi-a dorit „ascultarea forţată” şi, din acest motiv, le-a înzestrat pe toate creaturile Sale morale cu „libertatea voinţei”. De asemenea, ea afirmă: „A fost însă unul care a pervertit libertatea pe care Dumnezeu l-eo acordase creaturilor Sale. Păcatul a început în acela care, după Hristos, fusese foarte mult onorat de Dumnezeu şi care era, printre locuitorii cerurilor, în poziţia cea mai înaltă în ce priveşte puterea şi slava.” Patriarhi şi profeţi, ediţia 2015, p. 21.

Aici, conceptele esenţiale sunt „legea iubirii” şi „libertatea voinţei”. Biblia ne spune că Satana s-a îngâmfat din cauza frumuseţii şi strălucirii lui. Nu ştim de ce s-a întâmplat lucrul acesta; probabil că ţine de „taina fărădelegii”, cum este numită în 2 Tesaloniceni 2:7, o explicaţie absolut logică dacă ne gândim la relaţia strânsă dintre Legea lui Dumnezeu şi guvernarea Sa. Fapt este că, în vremea despre care vorbeşte cartea lui Iov, Satana era deja o fiinţă căzută şi conflictul iniţiat de el era în plină derulare.

Ce decizii importante trebuie să iei în acest moment şi ce făgăduinţe biblice poţi revendica pentru a te asigura că iei decizii corecte? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO