Deşi a fost lovit de mari nenorociri, Iov I-a rămas credincios lui Dumnezeu şi a primit înapoi o mare parte din ce pierduse. Dar aceasta nu înseamnă că a primit şi răspuns la toate întrebările. Da, cartea lui Iov face parte din canonul biblic, dar ar fi greşit să ne întemeiem o întreagă teologie doar pe ea. Avem la dispoziţie restul Scripturilor care ne oferă lămuriri la multele întrebări ridicate în cartea lui Iov. În special Noul Testament ne explică multe aspecte care n-ar fi putut fi înţelese complet în perioada Vechiului Testament.

Poate că cel mai bun exemplu în acest sens este înţelegerea semnificaţiei serviciului de la sanctuar. Sistemul jertfelor, oricât de bine ar fi fost înţeles de un israelit credincios, ni se înfăţişează în lumina lui deplină doar prin Isus şi prin moartea Sa pe cruce. Cartea Evrei ne oferă multe clarificări. Dar şi noi, deşi avem privilegiul să cunoaştem „adevărul prezent” şi să avem mai multă lumină decât Iov, tot trebuie să ne învăţăm să trăim fără să avem răspuns la toate întrebările. Adevărul se clarifică progresiv şi, deşi avem multă lumină, mai avem multe de învăţat.

De altfel, ni s-a spus: „Cei răscumpăraţi vor călători de la o lume la alta şi îşi vor dedica o mare parte din timp studiului tainelor răscumpărării. Şi, pe toată întinderea veşniciei, subiectul acesta va deveni tot mai clar în mintea lor.” – Ellen G. White, Advent Review and Sabbath Herald, 9 martie 1886

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO