„Dacă biserica nu este lumina lumii, atunci este întuneric.” – Ellen G. White, în Signs of the Times, 11 septembrie 1893. Gândul acesta este cutremurător şi ne aminteşte de ceea ce a spus Isus într-o ocazie: „Cine nu este cu Mine este împotriva Mea şi cine nu strânge cu mine risipeşte” (Matei 12:30). În marea luptă nu există teren neutru: suntem fie de partea lui Hristos, fie de partea Diavolului. Cine a primit lumină multă, dar nu face nimic cu ea, este, de fapt, împotriva ei. Noi am fost chemaţi să fim lumină în lume şi, dacă nu suntem lumină, suntem întuneric. Aici este valabil un principiu enunţat în Matei 6:23, chiar dacă într-un alt context: „Dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta!” Concluzia este exprimată foarte bine în Luca 12:48: „Cui i s-a dat mult i se va cere mult şi cui i s-a încredinţat mult i se va cere mai mult.”

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO