Lecţii din agricultură pentru evanghelişti

Citeşte Ioan 4:35-38. Ce ne spune Isus aici despre etapele câştigării de suflete?

Ioan 4:35-38
35. Nu ziceţi voi că mai sunt patru luni până la seceriş? Iată, Eu vă spun: ridicaţi-vă ochii şi priviţi holdele care sunt albe acum, gata pentru seceriş.
36. Cine seceră primeşte o plată şi strânge rod pentru viaţa veşnică; pentru ca şi cel ce seamănă şi cel ce seceră să se bucure în acelaşi timp.
37. Căci, în această privinţă, este adevărată zicerea: „Unul seamănă, iar altul seceră.”
38. Eu v-am trimis să seceraţi acolo unde nu voi v-aţi ostenit; alţii s-au ostenit, şi voi aţi intrat în osteneala lor.”

Munca agricultorului este un proces complex. O mulţime de lucrări trebuie făcute înainte de a obţine o recoltă bogată (Matei 9:35-38). La fel, pe „ogorul” Domnului nu este nevoie numai de „secerători”. Ce-ar fi ca, la vremea recoltei, un agricultor să le spună muncitorilor lui: „Este vremea secerişului, haideţi să ne apucăm de semănat!”? Ca să ai ce strânge, trebuie să fi lucrat intens până la vremea recoltei!

Lucrările agricole includ şi pregătirea terenului întrucât nu orice fel de pământ este bun de la început. Citeşte Matei 13:3-9. Ce poate face biserica ca în localitatea în care se află pentru a înmuia „pământul bătătorit” şi pentru a înlătura „pietrele” şi „spinii”?

Matei 13:3-9
3. El le-a vorbit despre multe lucruri în pilde şi le-a zis: „Iată, semănătorul a ieşit să semene.
4. Pe când semăna el, o parte din sămânţă a căzut lângă drum, şi au venit păsările şi au mâncat-o.
5. O altă parte a căzut pe locuri stâncoase, unde n-avea pământ mult: a răsărit îndată, pentru că n-a găsit un pământ adânc.
6. Dar, când a răsărit soarele, s-a pălit; şi, pentru că n-avea rădăcini, s-a uscat.
7. O altă parte a căzut între spini: spinii au crescut şi au înecat-o.
8. O altă parte a căzut în pământ bun şi a dat rod: un grăunte a dat o sută, altul, şaizeci, şi altul, treizeci.
9. Cine are urechi de auzit să audă.”

Unii lucrătorii muncesc din greu până la vremea recoltei, iar alţii strâng ceea ce au cultivat cei dintâi. Uneori, strategiile de evanghelizare au pus accentul mai mult pe culegerea roadelor decât pe cultivare. Nu ar trebui să fie aşa. Solul trebuie pregătit corespunzător cu mult înainte ca evanghelistul să vină şi să predice în speranţa de a culege roade.

Lucrarea de câştigare de suflete ar trebui să parcurgă aceleaşi etape ca procesul de cultivare a pământului: testarea terenului, pregătirea/îmbunătăţirea solului, semănatul/săditul, udatul, fertilizarea, combaterea dăunătorilor, aşteptarea, strângerea roadelor şi păstrarea lor. Strângerea roadelor este doar o etapă a procesului!

În planul lucrării cu oamenii, testarea terenului poate consta din activităţi precum: realizarea de sondaje pentru identificarea nevoilor populaţiei, studierea statisticilor populaţiei şi discuţii cu conducătorii locali. Pregătirea terenului poate include împlinirea nevoilor stringente ale oamenilor, identificate prin intermediul sondajelor. „Semănarea” Evangheliei se poate face prin susţinerea de seminare, prin studii biblice şi prin organizarea de grupe mici. De asemenea, ne putem ruga pentru „ploaie” – pentru coborârea Duhului Sfânt. Puţini oameni vin la Hristos după un singur contact. Este necesar să-i „hrănim” printr-o serie de contacte multiple, pentru a creşte şansele ca ei să fie gata la seceriş. Dacă ne bazăm pe activităţi sporadice, este puţin probabil ca ei să se menţină şi să crească până la vremea recoltei.

Ce rol ar trebui să ai în acest proces de câştigare de suflete şi ce rol ai în momentul de faţă? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO