Isus, tânărul rabin din Nazaret, căpătase o mare popularitate în regiunea Galileea (Luca 4:15), Oamenii erau uimiţi de cuvântările Lui, „căci El îi învăţa ca unul care avea putere, nu cum îi învăţau cărturarii lor” (Matei 7:28,29). Într-un Sabat, lui Isus I s-a cerut să citească din sulul cărţii Iui Isaia, iar El a dat citire primelor două versete din capitolul 61, oprindu-se în mijlocul frazei, la partea unde scrie: „… şi o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru” (Isaia 61:2).

Citeşte Luca 4:16-19. Ce a vestit Isus prin citirea acestor versete?

Luca 4:16-19
16. A venit în Nazaret, unde fusese crescut; şi, după obiceiul Său, în ziua Sabatului a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească,
17. şi I s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris:
18. „Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia; M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea, şi orbilor căpătarea vederii; să dau drumul celor apăsaţi
19. şi să vestesc anul de îndurare al Domnului.”

După cum am văzut, expresia „un an de îndurare al Domnului” face referire la anul jubileului (anul de veselie – vezi Leviticul 25). În acest Sabat pe care-l petrece la Nazaret, Isus citează un pasaj mesianic şi le dă ascultătorilor Săi asigurarea: „Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-aţi auzit” (Luca 4:21). El Se descoperă ca fiind Unsul care le aduce săracilor Evanghelia, robilor de război scăparea, orbilor vederea, celor apăsaţi eliberarea şi restaurarea, ca în anul jubileului. Aceasta a fost lucrarea Sa cât a trăit pe pământ, axându-Se pe învăţătură, vindecare şi slujire şi ocupându-se, în primul rând, de cei necăjiţi.

De ce nu a citat Isus textul din Isaia 61:2 în întregime?

Isaia 61:2
să vestesc un an de îndurare al Domnului şi o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru; să mângâi pe toţi cei întristaţi;

Isus nu a citat Isaia 61:2 până la capăt probabil din cauză că nu dorea ca lucrarea Sa să fie asociată cu concepţia dominantă conform căreia Mesia avea să conducă armatele în lupta contra asupritorilor, pentru a-i supune Israelului. Concepţia aceasta eronată i-a împiedicat pe mulţi concetăţeni de-ai Săi să înţeleagă de ce venise El de fapt. Gândul Său era să-i ajute pe oameni cu ce aveau ei nevoie chiar atunci şi acolo, făcând abstracţie de situaţia politică a vremii.

Ce ar trebui să învăţăm din faptul că Isus pune accent pe slujirea practică şi nu pe împlinirea idealurilor politice ale vremii? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO