Citeşte Matei 5:13. Care este semnificaţia metaforei „sarea pământului”?

Matei 5:13
Voi sunteţi sarea pământului. Dar dacă sarea îşi pierde gustul, prin ce îşi va căpăta iarăşi puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară şi călcată în picioare de oameni.

În acest pasaj, Isus îi compară pe ucenicii Săi cu sarea – un agent care transformă mediul în care este pus. Biserica este, astfel, „solniţa” în care se găseşte „sarea pământului”. Ce să facem cu sarea aceasta? S-o păstrăm în solniţă sau s-o amestecăm cu alte ingrediente?

Vei înţelege mai bine care este problema dacă vei umple o tavă de copt numai cu sare şi o altă tavă cu aluat de pâine în care ai pus sare. Sarea din prima tavă este unicul ingredient al „reţetei” şi este imposibil de mâncat. Sarea din a doua tavă este un ingredient printre alte ingrediente ale reţetei. Ea transformă pâinea dintr-una fără gust, într-una delicioasă. Sarea face mai mult bine atunci când este combinată cu alte ingrediente. Acelaşi lucru se poate spune şi despre creştini. Nu putem fi un agent al schimbării dacă rămânem în „solniţa” noastră confortabilă şi nu ne amestecăm printre oameni!

Merită subliniată aici o idee. Poate că suntem oameni buni: nu fumăm, nu bem alcool, nu jucăm jocuri de noroc şi nu încălcăm legea. Toate lucrurile acestea sunt importante. Dar nu contează numai ce nu facem, ci şi ce facem. Ce facem noi pentru a susţine localitatea în care trăim şi persoanele în nevoie?

Reciteşte Matei 5:13, insistând pe ultima parte a versetului. Cum poate sarea să-şi piardă gustul?

Matei 5:13
Voi sunteţi sarea pământului. Dar dacă sarea îşi pierde gustul, prin ce îşi va căpăta iarăşi puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară şi călcată în picioare de oameni.

„Dar, dacă sarea şi-a pierdut gustul, dacă temerea de Dumnezeu este numai din gură, fără să cuprindă şi iubirea lui Hristos, nu este nicio putere spre bine în aceasta. Acea viaţă nu poate exercita nicio influenţă mântuitoare asupra lumii.” – Ellen G, White, Viaţa lui Iisus, ed. 2014, p. 421

Să revenim la ilustraţia reţetei de pâine. După cum am văzut, dacă singurul nostru ingredient este sarea, nu obţinem nimic bun. De fapt, prea multă sare în alimentaţie este dăunătoare. Este necesar s-o combinăm cu alte ingrediente. În acelaşi timp, dacă suntem exact ca lumea sau chiar şi dacă doar ne asemănăm prea mult cu ea, nu vom face nicio diferenţă. Nu avem nimic de oferit, deci sarea nu ajută la nimic. Şi ce spune Isus că se întâmplă cu ea când ajunge aşa?

În schimb, atunci când suntem pătrunşi de aroma iubirii lui Hristos, vom dori să interacţionăm cu cei diferiţi de noi pentru a fi agenţi de transformare, care să le influenţeze viaţa în bine şi să-i conducă la mântuirea prin Isus.

Citeşte Deuteronomul 12:30; 31:20; Isaia 2:8. Cu privire la ce pericol ne avertizează aceste texte şi cum îl putem evita?

Deuteronomul 12:30
vezi să nu te laşi prins în cursă, călcând pe urmele lor, după ce vor fi nimicite dinaintea ta. Fereşte-te să nu cercetezi despre dumnezeii lor şi să zici: „Cum slujeau neamurile acestea dumnezeilor lor? Şi eu vreau să fac la fel.”

Deuteronomul 31:20
Căci voi duce pe poporul acesta în ţara pe care am jurat părinţilor lui că i-o voi da, ţară unde curge lapte şi miere; el va mânca, se va sătura şi se va îngrăşa; apoi se va întoarce la alţi dumnezei şi le va sluji, iar pe Mine Mă va nesocoti şi va călca legământul Meu.

Isaia 2:8
Dar ţara lor este plină şi de idoli, căci se închină înaintea lucrării mâinilor lor, înaintea lucrurilor făcute de degetele lor.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO