Textul de memorat: „«Iată vin zile», zice Domnul, «când voi ridica lui David o Odraslă neprihănită. El va împărăţi, va lucra cu înţelepciune şi va face dreptate şi judecată în ţară.»”

(Ieremia 23:5)

Iată-ne ajunşi la finalul studiului din cartea lui Ieremia! Am avut parte de o călătorie interesantă; am trăit istoria profetului cu multă emoţie şi intensitate.

Asemenea tuturor profeţilor, Ieremia nu a scris cu de la sine putere şi nici doar de dragul de a scrie. El a venit cu un mesaj din partea lui Dumnezeu şi i s-a adresat unui popor situat într-un anumit spaţiu şi timp, aflat în anumite circumstanţe.

Şi, cu toate că circumstanţele acelea erau atât de diferite de cele în care trăim noi şi de cele în care s-au aflat numeroasele generaţii care i-au citit cartea, principiile fundamentale consemnate de el rămân valabile pentru poporul lui Dumnezeu din orice generaţie.

Printre aceste principii se numără: credincioşia faţă de Dumnezeu şi ascultarea de poruncile Sale, religia adevărată în contrast cu religia ritualurilor goale şi moarte care le pot da oamenilor o falsă senzaţie de mulţumire, dispoziţia de a primi mustrarea, redeşteptarea şi reforma autentice, încrederea în Domnul şi în făgăduinţele Sale şi nu în puterea oamenilor – ca să amintim numai câteva.

Săptămâna aceasta, vom trece în revistă câteva lecţii pe care le putem desprinde din această revelaţie a iubirii lui Dumnezeu pentru poporul Său, în tumultul de avertizări drastice cu privire la repercusiunile faptelor lor.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO