Pentru ce păcat i-a mustrat Ieremia în permanenţă pe cei din poporul lui?

Ieremia 10:1-15
1. Ascultaţi cuvântul pe care vi-l vorbeşte Domnul, casa lui Israel!
2. Aşa vorbeşte Domnul: „Nu vă luaţi după felul de vieţuire al neamurilor şi nu vă temeţi de semnele cerului, pentru că neamurile se tem de ele.
3. Căci obiceiurile popoarelor sunt deşarte. Taie un lemn din pădure; mâna meşterului îl lucrează cu securea;
4. îl împodobeşte cu argint şi aur, şi ei îl ţintuiesc cu cuie şi ciocane ca să nu se clatine.
5. Dumnezeii aceştia sunt ca o sperietoare de păsări într-un ogor de castraveţi şi nu vorbesc; sunt duşi de alţii, pentru că nu pot să meargă. Nu vă temeţi de ei, căci nu pot să facă niciun rău şi nu sunt în stare să facă niciun bine.” –
6. Niciunul nu este ca Tine, Doamne! Mare eşti Tu şi mare este Numele Tău prin puterea Ta.
7. Cine să nu se teamă de Tine, Împărate al neamurilor? Ţie se cuvine teama; căci între toţi înţelepţii neamurilor şi în toate împărăţiile lor, niciunul nu este ca Tine.
8. Toţi laolaltă sunt proşti şi fără minte, ştiinţa idolilor nu este decât deşertăciune, e lemn!
9. Ei aduc din Tarsis foiţe de argint şi aur din Ufaz; meşterul şi mâna argintarului le pun în lucru; hainele acestor dumnezei sunt de materii vopsite în albastru şi în purpură, toate sunt lucrate de meşteri iscusiţi. –
10. Dar Domnul este Dumnezeu cu adevărat, este un Dumnezeu viu şi un Împărat veşnic. Pământul tremură de mânia Lui, şi neamurile nu pot să sufere urgia Lui.
11. Aşa să le vorbiţi: „Dumnezeii care n-au făcut nici cerurile, nici pământul vor pieri de pe pământ şi de sub ceruri.
12. Dar El a făcut pământul prin puterea Lui, a întemeiat lumea prin înţelepciunea Lui, a întins cerurile prin priceperea Lui.
13. La tunetul Lui, urlă apele în ceruri; El ridică norii de la marginile pământului, dă naştere fulgerelor şi ploii şi scoate vântul din cămările Lui.
14. Atunci se arată omul cât este de prost cu ştiinţa lui, şi orice argintar rămâne de ruşine cu chipul lui cioplit; căci idolii lui nu sunt decât minciună şi nu este nicio suflare în ei;
15. sunt un lucru de nimic, o lucrare înşelătoare, şi vor pieri, când va veni pedeapsa.

Ceea ce impresionează în aceste texte nu este atât reliefarea inutilităţii şi neputinţei idolilor, cât contrastul dintre idoli şi Dumnezeul cel viu. Ei nu sunt în stare să facă nimic, sunt un lucru de nimic şi sunt o minciună, dar cât de diferit este Dumnezeul care a făcut cerurile şi pământul! El este veşnic, pe când idolii voi pieri pentru totdeauna. Atunci, cui să ne închinăm şi să ne dedicăm viaţa: unor obiecte fragile, false, deşarte şi neputincioase sau Domnului care, prin marea Sa putere, a creat universul şi-l susţine? Răspunsul este evident.

Cu toate acestea, realitatea este că pericolul idolatriei există și astăzi. Poate că astăzi nu ne închinăm la idolii din vremea lui Ieremia, însă viaţa modernă este plină de dumnezei falşi. În categoria idolilor moderni intră orice lucru sau persoană pe care o iubim mai mult decât pe Dumnezeu; orice lucru sau persoană căreia îi acordăm mai mult timp și mai multă importanță decât lui Dumnezeu devine un idol pentru noi şi ne facem vinovaţi de idolatrie.

Ce spune Cuvântul lui Dumnezeu despre idolatria modernă?

2 Timotei 3:1-5
1. Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele.
2. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără evlavie,
3. fără dragoste firească, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, neîmblânziţi, neiubitori de bine,
4. vânzători, obraznici, îngâmfaţi; iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu;
5. având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceştia.

Unele lucruri ale vieții moderne, cum sunt banii, faima personală, unele obiecte sau chiar unii oameni (actori, sportivi etc.), pot deveni idoli pentru oricine. La nivel teoretic, ştim că niciunul dintre aceste obiecte şi nici chiar oamenii nu sunt demni de închinare. Ştim că nimic din ce ne oferă lumea aceasta, niciun idol nu ne poate satisface sufleteşte şi, cu atât mai mult, nu ne poate mântui. Ştim toate acestea, dar, dacă nu suntem vigilenţi, dacă nu-L păstrăm înaintea ochilor noştri pe Isus şi ce a făcut El pentru noi, vom fi prinşi cu uşurinţă într-o formă modernă de idolatrie, criticată atât de intens de Ieremia.

Ce idoli moderni te captivează și îți solicită timpul, atenția și energia mai mult decât Mântuitorul? Ce aștepți de la ei? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO