Întrebări recapitulative

  1. Ce răspuns dă Biblia la întrebarea capitală: „Cum este Dumnezeu?” și cum reflectă cartea lui Ieremia acest răspuns? Ce dovezi ai din experienţa ta?
  2. Cum a demascat Domnul ipocrizia contemporanilor lui Ieremia și ce i-a sfătuit să facă? În ce situații concrete suntem și noi, cei de astăzi, vinovați de ipocrizie? Ce ar trebui să facem?
  3. Care este tipul de relație spirituală dintre om și Dumnezeu, despre care aflăm în Biblie? De ce este bine și corect ca legătura noastră cu Dumnezeu și responsabilitatea înaintea Lui să fie personale?
  4. Care a fost păcatul cel mai evident pentru care Ieremia a mustrat poporul? Ce spune Cuvântul lui Dumnezeu despre idolatria modernă? Ce idoli moderni ne captivează și ne solicită timpul, atenția și energia mai mult decât Mântuitorul nostru? Ce așteptăm de la ei?
  5. Ce spune Ieremia despre „rămășiță”? Prin ce se caracterizează rămășița poporului lui Dumnezeu? Ce dovezi ai că și tu faci parte din ea (altceva decât numele scris în registrul bisericii)?
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO