Adventiştii de ziua a şaptea cred că marea luptă se duce, în esenţă, în jurul acuzaţiei lui Satana că Dumnezeu este arbitrar şi nedrept. De fapt, cum este El în realitate?

Ce răspuns are Biblia la această întrebare?

1 Ioan 4:8-12
8. Cine nu iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu estedragoste.
9. Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El.
10. Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi şi a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre.
11. Preaiubiţilor, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim şi noi unii pe alţii.
12. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; dacă ne iubim unii pe alţii, Dumnezeu rămâne în noi, şi dragostea Lui a ajuns desăvârşită în noi.

Caracterul lui Dumnezeu se vede cel mai bine în jertfa Domnului Isus. Pentru că au înţeles acest răspuns, cei care vor fi în Împărăţia lui Dumnezeu „… nu vor uita niciodată că Acela a cărui putere a creat şi a susţinut lumile nenumărate din spaţiul infinit, iubitul Fiu al lui Dumnezeu, Maiestatea cerului, Cel pe care heruvimii şi serafimii strălucitori se bucurau să-L adore, S-a umilit pentru a ridica omenirea căzută. De asemenea, nu vor uita că Isus a suferit vina şi ruşinea pentru păcat şi că a trebuit să suporte gândul că Tatăl Său Şi-a întors faţa de la El, până când suferinţa unei lumi pierdute I-au sfâşiat inima şi I-au zdrobit viaţa pe crucea de pe Golgota. Creatorul tuturor lumilor, judecătorul tuturor destinelor a renunţat la slava Sa şi S-a umilit din dragoste pentru om – iată ce va provoca pentru totdeauna uimirea şi adorarea universului!” – Ellen G. White, Tragedia veacurilor, p. 651

Ce însuşiri ale lui Dumnezeu sunt descoperite în următoarele texte din Ieremia?

Ieremia 2:13; 3:7; 5:22; 11:22; 31:3
13. Căci poporul Meu a săvârşit un îndoit păcat: M-au părăsit pe Mine, Izvorul apelor vii, şi şi-au săpat puţuri, puţuri crăpate care nu ţin apă.
7. Eu ziceam că, după ce a făcut toate aceste lucruri, se va întoarce la Mine. Dar nu s-a întors. Şi sora ei, vicleana Iuda, a fost martoră la aceasta.
22. Nu voiţi să vă temeţi de Mine, zice Domnul, nu voiţi să tremuraţi înaintea Mea?” – Eu am pus mării ca hotar nisipul, hotar veşnic pe care nu trebuie să-l treacă. Şi chiar dacă valurile ei se înfurie, totuşi sunt neputincioase; urlă, dar nu-l trec.
22. De aceea aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „Iată, îi voi pedepsi; tinerii vor muri ucişi de sabie, iar fiii şi fiicele lor vor muri de foamete.
3. Domnul mi Se arată de departe: „Te iubesc cu o iubire veşnică; de aceea îţi păstrez bunătatea Mea!

Acestea sunt numai câteva dintre imaginile şi expresiile utilizate în cartea lui Ieremia, care ne descoperă ceva din natura şi caracterul lui Dumnezeu. El este Sursa de viaţă, Creatorul puternic, un Dumnezeu al judecăţii, un Dumnezeu iubitor, care îi cheamă pe oameni să se întoarcă de la căile care duc la moarte.

Ce dovezi ai din experienţa ta că Dumnezeu este dragoste, că El este bun şi iubitor, nu rău şi egoist? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO