În cartea Exodul, citim că Domnul i-a spus lui Moise: „Aşa să vorbeşti casei lui Iacov şi să spui copiilor lui Israel: «Ați văzut ce am făcut Egiptului şi cum v-am purtat pe aripi de vultur şi v-am adus aici la Mine. Acum, dacă veți asculta glasul Meu şi dacă veți păzi legământul Meu, veți fi ai Mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al Meu; Îmi veți fi o împărăție de preoți şi un neam sfânt»” (19:3-6).

Aceasta este Evanghelia descoperită cu câteva milenii înainte de răstignirea lui Hristos: Dumnezeu Își răscumpără poporul, îl scoate din păcat și din robia păcatului și îi poruncește să-L iubească și să-L asculte, ca popor special al legământului, înaintea Sa și înaintea lumii.

4. Citește 1 Petru 2:5,9,10 și Exodul 19:6. Ce vrea să spună Petru prin expresiile „preoție împărătească” și „neam sfânt”? Ce implicaţii are acest statut?

1 Petru 2:5
Şi voi, ca nişte pietre vii, sunteţi zidiţi ca să fiţi o casă duhovnicească, o preoţie sfântă şi să aduceţi jertfe duhovniceşti, plăcute lui Dumnezeu, prin Isus Hristos.

1 Petru 2:9-10
9. Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată;
10. pe voi, care odinioară nu eraţi un popor, dar acum sunteţi poporul lui Dumnezeu; pe voi, care nu căpătaserăţi îndurare, dar acum aţi căpătat îndurare.

Exodul 19:6
Îmi veţi fi o împărăţie de preoţi şi un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel.”

„Casă duhovnicească”, „seminție aleasă”, „preoție împărătească” și „popor pe care Dumnezeu Și l-a câștigat ca să fie al Lui” sunt toate titluri onorante, care vorbesc în Biblie despre relația specială dintre Dumnezeu și descendenții lui Avraam. În contextul Noului Testament, Petru folosește aceleași expresii când se referă la creștini. Promisiunile legământului făcute lui Israel au fost lărgite pentru a-i include, pe lângă iudeii care cred în Isus, și pe credincioșii dintre neamuri. Da, prin Isus, și oamenii de altă naționalitate pot deveni copii ai lui Avraam: „Şi, dacă sunteți ai lui Hristos, sunteți «sămânța» lui Avraam, moştenitori prin făgăduință” (Galateni 3:29).

Prin Hristos, orice om, indiferent în ce popor se naște, poate să facă parte din această „preoție împărătească”.

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO