„Biserica este foarte valoroasă în ochii lui Dumnezeu. El o prețuiește nu datorită avantajelor ei exterioare, ci datorită evlaviei sincere care o deosebește de lume. Dumnezeu o evaluează după măsura în care membrii ei cresc în privința cunoașterii lui Hristos și după progresul lor în experiența spirituală. Domnul Hristos este nerăbdător să primească din via Sa roadele sfințeniei și ale altruismului. El caută principiile iubirii și ale bunătății. Nici toată frumusețea artei la un loc nu se poate compara cu frumusețea temperamentului și a caracterului, care trebuie să se manifeste în comportamentul celor ce sunt reprezentanții lui Hristos. Ceea ce îl face pe credincios să fie o mireasmă de viață spre viață și Îi dă lui Dumnezeu posibilitatea de a binecuvânta lucrarea lui este atmosfera de har care îi învăluie sufletul și Duhul Sfânt care lucrează asupra minții și inimii lui.” – Ellen G. White, Parabolele Domnului Hristos, ed. 2015, pp. 220–221 (298)

Emisiunea „Școala Cuvântului” – Speranța TV (integral, pentru toată săptămâna):

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO