Cuvântul „dar” din 1 Petru 2:1 este sinonim cu „aşadar”, „deci” și introduce concluzia la afirmațiile precedente. În capitolul 1, Petru a explicat ce a făcut Hristos pentru noi și cum ar trebui să răspundem noi. În capitolul următor, el reia această temă și o dezvoltă.

1. Ce spune Petru că trebuie să lepede creștinii și ce metaforă folosește pentru a descrie nevoia lor după Dumnezeu? 1 Petru 2:1-3

1 Petru 2:1-3
1. Lepădaţi, dar, orice răutate, orice vicleşug, orice fel de prefăcătorie, de pizmă şi de clevetire;
2. şi, ca nişte prunci născuţi de curând, să doriţi laptele duhovnicesc şi curat, pentru ca prin el să creşteţi spre mântuire,
3. dacă aţi gustat în adevăr că bun este Domnul.

Petru arată două îndatoriri ale creștinilor. Prima se referă la comportamentele care trebuie abandonate, cealaltă se referă la cele demne de a fi adoptate. Mai întâi, el îi îndeamnă pe creștini să se lepede de răutate, vicleșug, prefăcătorie, pizmă și clevetire (1 Petru 2:1). Făcând astfel, ei se vor distinge de majoritatea semenilor lor, prin purtarea lor. Renunțând la răutate, nu le vor dori altora răul, ci binele. Renunțând la ipocrizie, nu vor înșela, ci vor fi sinceri și cinstiți. Nu îi vor invidia pe cei care au mai mult. Se vor mulțumi cu viața lor și vor prospera acolo unde i-a așezat Providența. Şi nu vor face afirmații prin care să distrugă în mod deliberat reputația cuiva.

Apoi, Petru foloseşte o imagine – un nou-născut flămând (vers. 2). Este partea pozitivă a învățăturii sale. A fi creștin înseamnă nu numai să abandonezi obiceiurile rele. O astfel de viață ar fi seacă. A fi creștin înseamnă să cauți hrana spirituală cu aceeași aviditate cu care caută laptele un nou-născut flămând. Petru le arată cititorilor săi care este sursa hranei spirituale: Dumnezeu. Acum avem şi Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu (vezi și Evrei 4:12; Matei 22:29; 2 Timotei 3:15-17), care ne ajută să creștem spiritual și moral, fiindcă ne oferă o revelație atotcuprinzătoare despre Isus Hristos. Iar Isus este întruchiparea desăvârșită a caracterului Dumnezeului Sfânt pe care Îl iubim și căruia Îi slujim.

Evrei 4:12
Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii.

Matei 22:29
Drept răspuns, Isus le-a zis: „Vă rătăciţi! Pentru că nu cunoaşteţi nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu.

2 Timotei 3:15-17
15. din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire, prin credinţa în Hristos Isus.
16. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire,
17. pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.

Ce înseamnă „a gusta” bunătatea Domnului (1 Petru 2:3) și cum ne ajută aceasta să abandonăm faptele și atitudinile rele?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO