Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată;
1 Petru 2:9

Influențat de cultura, religia și istoria iudaică, Petru afirmă despre creștini că sunt „un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui”. El preia vocabularul legământului, utilizat în Vechiul Testament cu referire la Israel și îl aplică la biserica din Noul Testament.

Și nu este deloc de mirare, întrucât credincioșii dintre neamuri au fost „altoiți” în poporul legământului lui Dumnezeu. Ei au parte acum de făgăduințele legământului: „Iar dacă unele din ramuri au fost tăiate şi dacă tu, care erai dintr-un măslin sălbatic, ai fost altoit în locul lor şi ai fost făcut părtaş rădăcinii şi grăsimii măslinului, nu te făli față de ramuri. Dacă te făleşti, să ştii că nu tu ții rădăcina, ci rădăcina te ține pe tine” (Romani 11:17,18).

În pasajele pe care le vom studia săptămâna aceasta, Petru îndreaptă atenția cititorilor săi către responsabilitatea sacră și către chemarea înaltă pe care le au ca popor al legământului lui Dumnezeu, ca altoi al măslinului, în cuvintele lui Pavel. Una dintre aceste responsabilități, pe care a avut-o și vechiul Israel, este proclamarea marelui adevăr al mântuirii prin Domnul Isus Hristos.

SUPLIMENT PENTRU DISCUȚIA ÎN GRUPE
ÎNTREBĂRI ȘI SUGESTII PENTRU PĂRTĂȘIE

 1. Bun venit la studiu fiecărui membru al grupei Școlii de Sabat și musafirilor!
 2. Pregătiţi-vă să împărtăşiţi în grupă un răspuns primit la rugăciune în cursul săptămânii.
 3. Pregătiţi-vă să povestiți ceva ce ați trăit sau auzit săptămâna trecută! Ce semnificație credeți că are evenimentul respectiv pentru dumneavoastră personal, pentru biserică și pentru lume?
 4. Să ne rugăm pentru persoanele de pe lista noastră de rugăciune:
  Cineva din familie
  Cineva dintre rude
  Cineva dintre prieteni
  Cineva dintre vecini
  Cineva din biserică

ÎNTREBĂRI PENTRU DEZBATERE

EXPLICAȚIE

 1. Ce spune Petru că trebuie să lepede creștinii și ce metaforă folosește pentru a descrie nevoia lor după Dumnezeu?
 2. De ce Îl numește Petru pe Domnul Isus „Piatra vie”?
 3. Ce trimiteri face Petru la tema legământului, chiar la începutul epistolei sale?
 4. Ce vrea să spună Petru prin expresiile „preoție împărătească” și „neam sfânt”?
 5. Care era scopul chemării speciale a lui Israel?

APLICAȚIE

 1. La care dintre aceste atitudini trebuie să renunțăm și noi? Menționați-le pe cele cu care vă luptați personal!
 2. În ce fel este Isus „Piatra unghiulară” a vieților noastre? Dați exemple concrete!
 3. Care este rolul ascultării în legământul nostru cu Dumnezeu?
 4. Ce implicații practice au aceste expresii în viața noastră?
 5. Cine și cum împlinește astăzi această chemare?

SUGESTII PRACTICE

 1. Ce lucru practic puteți învăța din acest studiu și cum îl veți aplica?
 2. Care este planul misionar al grupei voastre? Discutați continuarea lui sau, dacă nu aveți unul, alcătuiți-l!
 3. În timp ce ascultați sau vizionați vestea misionară pentru Sabatul acesta, culegeți eventuale idei misionare pe care să le aplicați!

Ştirea misionară video pentru Sabatul acesta poate fi vizionată accesând una dintre adresele de Internet:

resurse.adventist.pro (secţiunea „Şcoala de Sabat”) sau YouTube (canalul „Scoala de Sabat”).

BIBLIA ȘI CARTEA ANULUI
STUDIU LA RÂND

BIBLIA: PROVERBELE 1–7

 1. Ce anume îi pierde pe nebuni?
 2. Cu cine este Domnul prieten?
 3. De unde ies „izvoarele vieții”?
 4. Cine nu se lasă înduplecat nici chiar de cel mai mare dar?

PROFEȚI ȘI REGI, CAPITOLUL 15

 1. În ce fel a fost îmbunătățit sistemul judecătoresc pe vremea lui Iosafat?

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO