Asemănările dintre biserica din Noul Testament şi poporul ales din Vechiul Testament nu se limitează doar la răscumpărare, la chemarea și alegerea făcute de Dumnezeu. Întrebarea este: În ce scop este chemată și aleasă biserica? Petru dă imediat răspunsul: „ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată” (1 Petru 2:9). În același scop fusese chemat vechiul Israel. Dumnezeu l-a chemat să dea mărturie despre El înaintea lumii. Intenția Sa era să binecuvânteze întreaga omenire prin poporul legământului Său.

5. Care este ideea comună a următoarelor texte? Deuteronomul 4:6; 26:18, 19; Isaia 60:1-3; Zaharia 8:23.

Deuteronomul 4:6
Să le păziţi şi să le împliniţi; căci aceasta va fi înţelepciunea şi priceperea voastră înaintea popoarelor care vor auzi vorbindu-se de toate aceste legi şi vor zice: „Acest neam mare este un popor cu totul înţelept şi priceput!”

Deuteronomul 26:18-19
18. Şi, azi, Domnul ţi-a mărturisit că vei fi un popor al Lui, cum ţi-a spus, dacă vei păzi toate poruncile Lui,
19. şi îţi va da asupra tuturor neamurilor pe care le-a făcut: întâietate în slavă, în faimă şi în măreţie, şi vei fi un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău, cum ţi-a spus.”

Isaia 60:1-3
1. Scoală-te, luminează-te! Căci lumina ta vine, şi slava Domnului răsare peste tine.
2. Căci iată, întunericul acoperă pământul, şi negură mare, popoarele; dar peste tine răsare Domnul, şi slava Lui se arată peste tine.
3. Neamuri vor umbla în lumina ta, şi împăraţi, în strălucirea razelor tale.

Zaharia 8:23
Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „În zilele acelea, zece oameni din toate limbile neamurilor vor apuca pe un iudeu de poala hainei şi-i vor zice: „Vrem să mergem cu voi; căci am auzit că Dumnezeu este cu voi!”

Ca popor al legământului, vechiul Israel avea misiunea de a duce în lume Evanghelia, vestea mântuirii oferite de Domnul. Creștinilor li s-a încredințat această misiune pe care Israel nu a îndeplinit-o. Ei sunt chemați să le împărtășească altora ce a făcut Dumnezeu pentru omenire, prin Hristos.

6. Citește 1 Petru 2:10. Ce anume presupune o asemenea schimbare de statut?

1 Petru 2:10
pe voi, care odinioară nu eraţi un popor, dar acum sunteţi poporul lui Dumnezeu; pe voi, care nu căpătaserăţi îndurare, dar acum aţi căpătat îndurare.

Lumea este afundată în păcat, în moarte, în condamnarea iminentă. Dar Isus Și-a dat viața pentru a-i salva pe toți oamenii de la distrugere. La fel ca în cazul Israelului de odinioară, titlurile onorante implică o responsabilitate. Creștinii au un statut extraordinar de înalt: sunt poporul lui Dumnezeu. Iar statutul acesta este însoțit de responsabilitatea de a-i invita și pe alții să se bucure de această onoare. Potrivit cu 1 Petru 2:10, creștinii formează acum un popor. Altădată nu erau un popor, dar acum au căpătat îndurare și sunt un popor sfânt (vezi Osea 1, 2). În mod obișnuit, în Biblie, cuvântul „sfânt” înseamnă „ceva pus deoparte în scopul închinării”. Creștinii, ca popor „sfânt”, trebuie să se distingă de alții prin viața lor. De asemenea, ei trebuie să fie ca un foc aprins într-o noapte friguroasă, care îi atrage pe oameni la căldura lui. Misiunea lor este să le împărtășească altora vestea bună a mântuirii.

Emisiunea „Școala Cuvântului” – Speranța TV (integral, pentru toată săptămâna):

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO