Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării.
Efeseni 4:30

Duhul Sfânt are capacitatea unică de a ne conștientiza de starea noastră de ființe păcătoase. De asemenea, El trezește în noi dorința de a-L primi pe Isus și de a primi iertarea Sa. El are puterea inegalabilă de a ne face biruitori și de a ne ajuta să reflectăm frumosul caracter al lui Isus.

Dar, în ciuda puterii Sale inegalabile, oamenii slabi şi păcătoşi pot alege să I se împotrivească. El nu ne forțează să-L primim.

Păcatul este foarte atrăgător, foarte tentant. Dar este foarte înșelător și duce la moarte. El este diametral opus lui Dumnezeu și sfințeniei și bunătății Sale. Oglindind această sfințenie divină, Duhul Sfânt Se opune păcatului sub toate formele lui și Se întristează când comitem păcat și când nu suntem dispuși să reunțăm la el. Duhul Sfânt este puternic, dar noi putem reprima influența Sa pozitivă și ne putem opune Lui, trăind mai departe în păcat. Evangheliile ne arată că există un singur păcat care nu poate fi iertat: blasfemia la adresa Duhului (Matei 12:31,32).

Săptămâna aceasta, vom studia ce ne spune Biblia cu privire la păcatul împotriva Duhului Sfânt.

Ştirea misionară video pentru Sabatul acesta poate fi vizionată accesând una dintre adresele de Internet:

resurse.adventist.pro (secţiunea „Şcoala de Sabat”) sau YouTube (canalul „Scoala de Sabat”).

SUPLIMENT PENTRU DISCUȚIA ÎN GRUPE
ÎNTREBĂRI ȘI SUGESTII PENTRU PĂRTĂȘIE

 1. Bun venit la studiu fiecărui membru al grupei Școlii de Sabat și musafirilor!
 2. Pregătiţi-vă să împărtăşiţi în grupă un răspuns primit la rugăciune în cursul săptămânii.
 3. Pregătiţi-vă să povestiți ceva ce ați trăit sau auzit săptămâna trecută! Ce semnificație credeți că are evenimentul respectiv pentru dumneavoastră personal, pentru biserică și pentru lume?
 4. Să ne rugăm pentru persoanele de pe lista noastră de rugăciune:
  Cineva din familie
  Cineva dintre rude
  Cineva dintre prieteni
  Cineva dintre vecini
  Cineva din biserică

18 martie – Sabatul misiunii pentru tineret (colectă).

ÎNTREBĂRI PENTRU DEZBATERE

Explicație

 1. Ce mustrare le-a adresat diaconul Ștefan celor care îl acuzau de hulă?
 2. Ce înseamnă „a-L întrista” pe Duhul Sfânt? Emoția numită „tristețe” sau ce anume?
 3. Ce îndemnuri avem în Efeseni 4:25–5:2 și ce legătură au ele cu „întristarea” Duhului?
 4. La ce se referă expresia: „Nu stingeți Duhul”?
 5. Ce este hula/păcatul împotriva Duhului Sfânt? Încercați să definiți!

Aplicație

 1. Ce atitudini pot fi observate în prezent, care se aseamănă cu atitudinea celor mustrați de el?
 2. Enumerați tot ce știți sau considerați că Îl întristează pe Duhul Sfânt!
 3. Cum se manifestă o biserică de credincioși plini de Duhul Sfânt?
 4. Ce anume credeți că „stinge” Duhul? Cum se poate evita lucrul acesta?
 5. Credeți că noi, oamenii, putem ști cine sau când a comis acest păcat? De ce?

SUGESTII PRACTICE

 1. Ce lucru practic puteţi învăța din acest studiu și cum îl veți aplica?
 2. Care este planul misionar al grupei voastre? În timp ce veţi asculta sau viziona vestea misionară pentru Sabatul acesta, culegeți eventuale idei misionare pe care să le aplicați!

BIBLIA ȘI CARTEA ANULUI
STUDIU LA RÂND

Biblia: Psalmii 123–129

 1. De ce nu va rămâne toiagul de cârmuire al răutății pe moștenirea celor neprihăniți?
 2. Cu ce sunt comparați fiii făcuți la tinerețe?
 3. Care spune psalmistul că este condiția ca să fii fericit și să-ți meargă bine?
 4. Prin ce imagine descrie psalmistul asuprirea sa din tinerețe?

Profeți și regi, capitolul 11

 1. De ce se temea poporul de pe muntele Carmel să mai privească focul trimis de cer?
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO