Studiul 1 – Trimestrul III

Miercuri , 3 iulie 2013

 

Există speranţă pentru Laodiceea, după cum există speranţă pentru toţi cei afectaţi de apatie şi indiferenţă spirituală. Domnul nostru are un remediu divin pentru ea. Faptul că El îi vorbeşte este un semn că există speranţă pentru biserica Sa, cu condiţia ca ea să primească sfatul Său şi să-l urmeze.

7. Meditează la sfatul dat de Isus în Apocalipsa 3:18,19. La ce se referă El când vorbeşte despre „aur curăţit prin foc”, „haine albe” şi „doctorie pentru ochi”? Vezi şi 1 Petru 1:7; Zaharia 3:1-5; Apocalipsa 19:7-9; Efeseni 4:30.

Apocalipsa 3

18. te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curăţat prin foc, ca să te îmbogăţeşti; şi haine albe, ca să te îmbraci cu ele şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale; şi doctorie pentru ochi, ca să-ţi ungi ochii şi să vezi.
19. Eu mustru şi pedepsesc pe toţi aceia pe care-i iubesc. Fii plin de râvnă, dar, şi pocăieşte-te!

1 Petru 1

7. pentru ca încercarea credinţei voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere, şi care totuşi este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava şi cinstea, la arătarea lui Isus Hristos,

Zaharia 3

1. El (îngerul) mi-a arătat pe marele preot Iosua stând în picioare înaintea Îngerului Domnului şi pe Satana stând la dreapta lui ca să-l pârască.
2. Domnul a zis Satanei: „Domnul să te mustre, Satano! Domnul să te mustre, El care a ales Ierusalimul! Nu este el, Iosua, un tăciune scos din foc?”
3. Dar Iosua era îmbrăcat cu haine murdare şi totuşi stătea în picioare înaintea Îngerului.
4. Iar Îngerul, luând cuvântul, a zis celor ce erau înaintea Lui: „Dezbrăcaţi-l de hainele murdare de pe el!” Apoi a zis lui Iosua: „Iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea şi te îmbrac cu haine de sărbătoare!”
5. Eu am zis: „Să i se pună pe cap o mitră curată!” Şi i-au pus o mitră curată pe cap şi l-au îmbrăcat în haine, în timp ce Îngerul Domnului stătea acolo.

Apocalipsa 19

7. Să ne bucurăm, să ne înveselim şi să-I dăm slavă! Căci a venit nunta Mielului; soţia Lui s-a pregătit
8. şi i s-a dat să se îmbrace cu in subţire, strălucitor şi curat.” (Inul subţire sunt faptele neprihănite ale sfinţilor.)
9. Apoi mi-a zis: „Scrie: Ferice de cei chemaţi la ospăţul nunţii Mielului!” Apoi mi-a zis: „Acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu!”

Efeseni 4

30. Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării.

„Isus merge din uşă în uşă, Se aşază în faţa templului fiecărui suflet şi zice: «Eu stau la uşă şi bat.» Asemenea unui neguţător ceresc, El Îşi expune comorile şi strigă: «Cumpără de la Mine aur curăţit prin foc ca să te îmbogăţeşti şi haine albe ca să te îmbraci cu ele şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale!» Aurul pe care El îl oferă este fără zgură, e mai preţios decât aurul din Ofir, pentru că el este credinţa şi dragostea.

Haina albă pe care i-o oferă sufletului este veşmântul neprihănirii Sale, iar uleiul pentru ungere este untdelemnul harului Său, care îi va da vedere spirituală sufletului aflat în orbire şi beznă, făcându-l să poată distinge lucrările Duhului lui Dumnezeu de spiritul vrăjmaşului. Deschide uşile, spune marele Neguţător, deţinătorul comorilor spirituale, şi tratează cu Mine. Eu, Răscumpărătorul tău, sunt Cel care te sfătuiesc să cumperi de la Mine.” – Ellen G. White, The Advent Review and Herald, 7 august 1894

Isus stă la uşa inimii şi bate. El nu sparge uşa şi nu intră cu forţa. Este dispus să facă orice pentru noi, dar noi suntem cei care trebuie să alegem să-L primim în inimile noastre. Întreabă-te: „Cât de mult mă împotrivesc şi nu vreau să-I deschid uşa inimii mele? De ce?” Ce te împiedică? La ce păcat, la ce plăcere nu vrei să renunţi sau îţi este greu să renunţi?

=====================================================

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL II

Iov 7

1. Soarta omului pe pământ este ca a unui ostaş, şi zilele lui sunt ca ale unui muncitor cu ziua.
2. Cum suspină robul după umbră, cum îşi aşteaptă muncitorul plata,
3. aşa am eu parte de luni de durere, şi partea mea sunt nopţi de suferinţă.
4. Mă culc şi zic: „Când mă voi scula? Când se va sfârşi noaptea?” Şi mă satur de frământări până în revărsatul zorilor.
5. Trupul mi se acoperă cu viermi şi cu o coajă pământoasă, pielea-mi crapă şi se desface.
6. Zilele mele zboară mai iuţi decât suveica ţesătorului, se duc şi nu mai am nicio nădejde!
7. Adu-Ţi aminte, Dumnezeule, că viaţa mea este doar o suflare! Ochii mei nu vor mai vedea fericirea.
8. Ochiul, care mă priveşte, nu mă va mai privi; ochiul Tău mă va căuta, şi nu voi mai fi.
9. Cum se risipeşte norul şi trece, aşa nu se va mai ridica cel ce se coboară în Locuinţa morţilor!
10. Nu se va mai întoarce în casa lui şi nu-şi va mai cunoaşte locul în care locuia.
11. De aceea nu-mi voi ţine gura, ci voi vorbi în neliniştea inimii mele, mă voi tângui în amărăciunea sufletului meu.
12. Oare o mare sunt eu, sau un balaur de mare, de-ai pus strajă în jurul meu?
13. Când zic: „Patul mă va uşura, culcuşul îmi va alina durerile,”
14. atunci mă înspăimânţi prin vise, mă îngrozeşti prin vedenii.
15. Ah! aş vrea mai bine gâtuirea, mai bine moartea decât aceste oase!
16. Le dispreţuiesc!… nu voi trăi în veci… Lasă-mă, căci doar o suflare mi-e viaţa!
17. Ce este omul, ca să-Ţi pese atât de mult de el, ca să iei seama la el,
18. să-l cercetezi în toate dimineţile şi să-l încerci în toate clipele?
19. Când vei înceta odată să mă priveşti? Când îmi vei da răgaz să-mi înghit scuipatul?
20. Dacă am păcătuit, ce pot să-Ţi fac, Păzitorul oamenilor? Pentru ce m-ai pus ţintă săgeţilor Tale, de am ajuns o povară chiar pentru mine însumi?
21. Pentru ce nu-mi ierţi păcatul şi pentru ce nu-mi uiţi fărădelegea? Căci voi adormi în ţărână, şi când mă vei căuta, nu voi mai fi!”

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO