Blasfemia la adresa Duhului Sfânt

6. Toate păcatele și hulele pot fi iertate, dar ce hulă nu poate fi iertată? Marcu 3:28,29; Luca 12:10 și Matei 12:31,32.

Marcu 3:28-29
28. Adevărat vă spun că toate păcatele şi toate hulele pe care le vor rosti oamenii li se vor ierta;
29. dar oricine va huli împotriva Duhului Sfânt nu va căpăta iertare în veac: ci este vinovat de un păcat veşnic.”

Luca 12:10
Şi oricui va vorbi împotriva Fiului omului i se va ierta; dar oricui va huli împotriva Duhului Sfânt nu i se va ierta.

Matei 12:31-32
31. De aceea vă spun: orice păcat şi orice hulă vor fi iertate oamenilor; dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată.
32. Oricine va vorbi împotriva Fiului omului va fi iertat; dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel viitor.

Hula împotriva Duhului Sfânt este probabil păcatul care aduce în rândul creștinilor cea mai mare confuzie și temere. Unii cred că Isus Se referă aici la anumite păcate deosebit de grave. Însă toate păcatele sunt grave înaintea lui Dumnezeu, indiferent de consecințe. Atunci ce este păcatul de neiertat?

Textele biblice nu spun că păcatul acesta nu poate fi iertat, ci că nu va fi iertat. Duhul Sfânt are misiunea de a-i face pe păcătoși conștienți de păcatul lor și de a le trezi dorința să-L primească pe Isus, singurul care îi poate ierta. Prin urmare, hula sau blasfemia la adresa Duhului Sfânt poate fi înțeleasă ca fiind respingerea deliberată și persistentă a lucrării mântuitoare a lui Isus. Ea este comisă atunci când cineva se opune cu bună știință și cu încăpățânare mărturiei Duhului Sfânt despre Hristos, despre mântuirea și harul Său.

Isus nu se referă aici la rostirea câtorva cuvinte calomnioase. Hula împotriva Duhului Sfânt este atitudinea de necredință persistentă și de ostilitate fățișă față de Isus, ea nu este o faptă singulară, ci un mod de viață.

„În loc să primească dovada care le-a fost dată, în loc să recunoască în cuvintele lui Hristos darul Cerului, ei s-au ținut cu tărie de planurile lor rele și au spus că El făcuse această minune cu ajutorul Diavolului. Acesta a fost păcatul împotriva Duhului Sfânt.” – Ellen G. White, Loma Linda Messages, p. 156

Când omul I se opune cu îndărătnicie lui Dumnezeu și refuză în mod deliberat să-I dea lui Isus cinstea cuvenită, inima se împietrește și nu vrea să recunoască adevărul mărturiei Duhului Sfânt despre jertfa mântuitoare adusă de Dumnezeu prin Isus. Păcatul acesta este de neiertat nu pentru că Dumnezeu n-ar putea sau nu ar vrea să-l ierte, ci pentru că omul care-l face nu este capabil să și-l recunoască. În felul acesta, omul nu primește iertarea oferită prin Isus. Iar atitudinea aceasta are consecințe veșnice.

Cum putem fi siguri că nu luptăm împotriva lui Dumnezeu și că nu ne opunem Duhului Sfânt? (Vezi 1 Ioan 5:3 și Romani 8:14.)

1 Ioan 5:3
Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sunt grele;

Romani 8:14
Căci toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu.

Emisiunea „Școala Cuvântului” – Speranța TV:

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO