„Să nu întristați pe Duhul Sfânt!” (2)

3. Ce îndemnuri ne sunt date în Efeseni 4:25-32; 5:1,2 și cum ar arăta viața noastră dacă le-am împlini?

Efeseni 4:25-32
25. De aceea, lăsaţi-vă de minciună: „Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul”, pentru că suntem mădulare unii altora.
26. „Mâniaţi-vă, şi nu păcătuiţi.” Să n-apună soarele peste mânia voastră
27. şi să nu daţi prilej diavolului.
28. Cine fura să nu mai fure; ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit.
29. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură; ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud.
30. Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării.
31. Orice amărăciune, orice iuţeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire şi orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. 32. Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos.

Efeseni 5:1-2
1. Urmaţi, dar, pilda lui Dumnezeu ca nişte copii preaiubiţi.
2. Trăiţi în dragoste, după cum şi Hristos ne-a iubit şi S-a dat pe Sine pentru noi „ca un prinos şi ca o jertfă de bun miros – lui Dumnezeu.

Când spunem adevărul, când ne mâniem pe păcat, dar nu păcătuim în mânia noastră, când lucrăm cu mâinile noastre și îi ajutăm şi pe cei nevoiaşi, când rostim cuvinte bune, pentru zidire, care să le dea har ascultătorilor, și când suntem buni, miloși și iertători, noi Îl bucurăm pe Duhul Sfânt. Când pretindem că suntem creștini, dar trăim ca şi cum Hristos n-ar fi venit niciodată și îndrumarea și dragostea Sa nu ne-ar influența în niciun fel, Îl întristăm pe Duhul Sfânt. Când pretindem că noi credem adevărul, dar îl negăm prin purtarea noastră, Îl întristăm pe Duhul Sfânt. Şi lipsa de integritate morală Îl întristează pe Duhul Sfânt. Nu trebuie să considerăm că eforturile noastre misionare nu au nicio legătură cu purtarea noastră. Când demonstrăm prin viața noastră că suntem cu adevărat copiii Săi și când reflectăm caracterul Domnului Isus, Îi aducem bucurie lui Dumnezeu!

4. Citește Efeseni 4:3,4,15,16,32. Ce ne spun aceste texte despre dimensiunea colectivă a trăirii în Duhul? Cum se manifestă viața plină de Duh în biserică?

Efeseni 4:3-4
3. şi căutaţi să păstraţi unirea Duhului, prin legătura păcii.
4. Este un singur trup, un singur Duh, după cum şi voi aţi fost chemaţi la o singură nădejde a chemării voastre.

Efeseni 4:15-16
15. ci, credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos.
16. Din El tot trupul, bine închegat şi strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, îşi primeşte creşterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei, şi se zideşte în dragoste.

Efeseni 4:32
Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos.

În Efeseni 4, ideea unității este menționată de mai multe ori. Pavel dorește să menținem unirea Duhului, întrucât ne ducem viața spirituală în cadrul unor relații interpersonale. Modul în care ne raportăm unii la alții în biserică, eforturile de a păstra „unirea Duhului prin legătura păcii” sunt vitale dacă dorim să nu-L întristăm pe Duhul Sfânt. Modul în care ne tratăm unii pe alții în biserică, în acest templu al Duhului Sfânt (1 Corinteni 3:16,17), şi considerația arătată membrilor ei sunt foarte importante pentru Spiritul Sfânt.

Noi cunoaștem adevărul, dar cum îi tratăm pe ceilalți și în special pe subordonați ori pe cei de la care nu putem aştepta nimic?

Emisiunea „Școala Cuvântului” – Speranța TV:

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO