„Să nu întristați pe Duhul Sfânt!” (1)

2. Citește Efeseni 4:30. Pavel folosește aici imperativul. Ce înseamnă să-L întristăm pe Duhul Sfânt?

Efeseni 4:30
Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării.

Duhul Sfânt este o persoană divină, nu o forță divină. De aceea, are capacitatea de a Se întrista. Dar prin ce fapte și atitudini ale noastre Îl putem întrista? Să nu uităm că una dintre lucrările Sale este aceea de a ne deschide ochii ca să vedem păcatul (Ioan 16:8). El ne îndrumă la Isus, care ne iartă păcatele și ne sfințește. El este numit „Sfânt”. Aceasta înseamnă că El urăște păcatul, că Se bucură când ascultăm de Dumnezeu în toate și când gândurile și cuvintele noastre sunt curate și sfinte. Aceasta înseamnă, pe de altă parte, că El este îndurerat când nutrim un comportament nedemn de chemarea care ne-a fost făcută. Decizia noastră de a ne alipi de păcat sau de a micșora gravitatea păcatului Îl mâhnește. Iar a-L întrista pe Duhul Sfânt este o faptă gravă.

Îndemnul lui Pavel din Efeseni 4:30 de a nu-L întrista pe Duhul Sfânt apare în cadrul comentariului său despre viața de dinainte și de după convertirea la Hristos. Ca făpturi noi în Hristos, ar trebui să fim răbdători și blânzi unii cu alții, să ne îngăduim unii pe alții în dragoste și să căutăm să păstrăm unirea Duhului prin legătura păcii (Efeseni 4:2,3). Fiind înnoiți în duhul minții noastre (Efeseni 4:23), noi Îl urmăm pe Hristos, Capul nostru (Efeseni 4:15), și nu mai trăim ca păgânii în deșertăciunea gândurilor noastre (Efeseni 4:17). Dimpotrivă, ducem o viață plăcută lui Dumnezeu (Efeseni 4:24-31).

Efeseni 4:2-3
2. cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă răbdare; îngăduiţi-vă unii pe alţii în dragoste
3. şi căutaţi să păstraţi unirea Duhului, prin legătura păcii.

Efeseni 4:23
şi să vă înnoiţi în duhul minţii voastre,

Efeseni 4:15
ci, credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos.

Efeseni 4:17
Iată, dar, ce vă spun şi mărturisesc eu în Domnul: să nu mai trăiţi cum trăiesc păgânii în deşertăciunea gândurilor lor,

Efeseni 4:24-31
24. şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire şi sfinţenie pe care o dă adevărul.
25. De aceea, lăsaţi-vă de minciună: „Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul”, pentru că suntem mădulare unii altora.
26. „Mâniaţi-vă, şi nu păcătuiţi.” Să n-apună soarele peste mânia voastră
27. şi să nu daţi prilej diavolului.
28. Cine fura să nu mai fure; ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit.
29. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură; ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud.
30. Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării.
31. Orice amărăciune, orice iuţeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire şi orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru.

Când permitem lucrurilor rele amintite în capitolul 4 să-și facă cuib în inimă și să se manifeste în cuvintele și faptele noastre, Îl întristăm pe Duhul Sfânt. A-L întrista pe Duhul Sfânt înseamnă a refuza prezența Sa sfințitoare și puterea Sa transformatoare, a-L sfida prin continuarea cu bună știință a unei vieţi de păcat.

Duhul Sfânt nu este indiferent la modul în care trăim. Citește Efeseni 4:25-31 și alcătuiește o listă cu comportamentele care-L întristează. De ce este Duhul Sfânt întristat de aceste atitudini?

Emisiunea „Școala Cuvântului” – Speranța TV:

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO