5. Cum putem să „stingem” Duhul? 1 Tesaloniceni 5:19-21

1 Tesaloniceni 5:19-21
19. Nu stingeţi Duhul.
20. Nu dispreţuiţi prorociile.
21. Ci cercetaţi toate lucrurile şi păstraţi ce este bun.

Cuvântul „stingeți” sugerează ideea de foc. Aceeași rădăcină din limba greacă apare și în Efeseni 6:16. Aceasta ne sugerează că Duhul Sfânt este în anumite privințe ca un foc – luminează, înflăcărează, purifică. Duhul Sfânt ne dă cunoștința păcatului și ne dă putere să-l biruim.

Efeseni 6:16
Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău.

Duhul ne descoperă în Cuvântul lui Dumnezeu ce trebuie să știm ca să putem duce o viață sfântă și, prin locuirea în noi, ne dă puterea de a ne schimba. Ca să nu stingem Duhul, trebuie să nu disprețuim prorociile. Pavel îi îndeamnă pe credincioși să nu disprețuiască prorociile, dar face apel şi la discernământul lor (1 Tesaloniceni 5:20, 21). În viața de biserică, trebuie să fim receptivi față de Duhul Sfânt și să fim atenți să nu contracarăm lucrarea Sa, dar, în același timp, să dăm dovadă de discernământ, deoarece învățăturile false și profețiile false vor continua să hărțuiască biserica.

Nu toate duhurile sunt bune, însă Cuvântul lui Dumnezeu este o candelă pentru picioarele noastre și o lumină pe cărarea noastră (Psalmii 119:105). El constituie etalonul după care putem evalua chiar și profețiile cele mai recente. Candelele din timpurile biblice erau folosite pentru a lumina drumul la picioarele celor care călătoreau noaptea. Biblia ne spune cum „să umblăm prin Duhul” (Galateni 5:25): supunându-ne învățăturilor ei și ascultând de îndemnurile Duhului Sfânt, care ne arată cum să trăim.

Mulți susţin că ei cred că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu, dar, prin felul lor de a o interpreta, o golesc de orice autoritate reală, de orice putere asupra vieții lor. De asemenea, când o desconsiderăm, o tratăm cu lipsă de respect și nu aplicăm învățăturile ei la viața noastră, stingem această candelă care ne-a fost dată pentru a ne ghida în viață și pentru a ne îndemna la bine.

Citește 1 Tesaloniceni 4:7,8. Ce înseamnă faptul că Dumnezeu „ne-a chemat la sfințire”?

1 Tesaloniceni 4:7-8
7. Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăţie, ci la sfinţire.
8. De aceea, cine nesocoteşte aceste învăţături nesocoteşte nu pe un om, ci pe Dumnezeu, care v-a dat şi Duhul Său cel Sfânt.

Emisiunea „Școala Cuvântului” – Speranța TV:

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO