Duhul Sfânt, Cuvântul și rugăciunea

26. Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite.
27. Şi Cel ce cercetează inimile ştie care este năzuinţa Duhului; pentru că El mijloceşte pentru sfinţi după voia lui Dumnezeu.
Romani 8:26-27

Spiritualitatea și rugăciunea merg mână în mână. Viața spirituală nu poate exista fără rugăciune stăruitoare. După nevoia de pocăință, probabil că cea mai mare și cea mai urgentă nevoie a noastră este aceea de a ne revigora viața de rugăciune. Vestea bună este că nici în acest punct nu suntem lăsați fără ajutor din partea Duhului Sfânt. Rugăciunea ne apropie de Dumnezeu, ne ridică în prezența Sa. Rugăciunea credinței ne dă putere să trăim pe măsura făgăduințelor îmbelșugate ale lui Dumnezeu. Când cerem împlinirea binecuvântărilor promise de El în Cuvântul Său, suntem transformați. Iar El poate să îngrijească de toate trebuințele noastre, după bogăția Sa (Filipeni 4:19). Întotdeauna, rugăciunea adevărată și spiritualitatea autentică au ca motivație slava lui Dumnezeu și își au rădăcina în Cuvântul Său scris. Spiritualitatea noastră trebuie să se ghideze după Biblie și trebuie să respecte voința lui Dumnezeu descoperită în Cuvântul Său. Duhul Sfânt este Cel care ne dă dorința de a căuta prezența lui Dumnezeu prin rugăciune și de a ne sprijini unii pe alții în cererile noastre.

Ştirea misionară video pentru Sabatul acesta poate fi vizionată accesând una dintre adresele de Internet:

resurse.adventist.pro (secţiunea „Şcoala de Sabat”) sau YouTube (canalul „Scoala de Sabat”).

SUPLIMENT PENTRU DISCUȚIA ÎN GRUPE
ÎNTREBĂRI ȘI SUGESTII PENTRU PĂRTĂȘIE

 1. Bun venit la studiu fiecărui membru al grupei Școlii de Sabat și musafirilor!
 2. Pregătiţi-vă să împărtăşiţi în grupă un răspuns primit la rugăciune în cursul săptămânii.
 3. Pregătiţi-vă să povestiți ceva ce ați trăit sau auzit săptămâna trecută! Ce semnificație credeți că are evenimentul respectiv pentru dumneavoastră personal, pentru biserică și pentru lume?
 4. Să ne rugăm pentru persoanele de pe lista noastră de rugăciune:
  Cineva din familie
  Cineva dintre rude
  Cineva dintre prieteni
  Cineva dintre vecini
  Cineva din biserică

11 martie – Sabatul Spiritului profetic.

11-18 martie – Săptămâna de rugăciune a tineretului.

ÎNTREBĂRI PENTRU DEZBATERE

Explicație

 1. Ce condiții trebuie să îndeplinim pentru ca rugăciunea să ne fie ascultată?
 2. Dacă Dumnezeu cunoaște totul, de ce trebuie să-I mai cerem?
 3. De ce nu este suficient doar să cerem? De ce altceva mai este nevoie când ne rugăm?
 4. Cum pot făgăduințele date de Dumnezeu să devină realitate în viața noastră?
 5. Care este cel mai mare dar pe care ni l-a promis Isus?

Aplicație

 1. Dați câteva exemple de rugăciuni care nu v-au fost ascultate. Care a fost motivul?
 2. Ce anume ați dori să-I cereți lui Dumnezeu, individual sau ca grupă a Școlii de Sabat?
 3. Cum am putea ajuta pe cineva să creadă că Dumnezeu ascultă rugăciunea?
 4. Dați exemple de făgăduințe însușite și împlinite în viața dumneavoastră!
 5. Ce obstacol major există în calea primirii acestui dar și cum poate fi înlăturat?

SUGESTII PRACTICE

 1. Ce lucru practic puteţi învăța din acest studiu și cum îl veți aplica?
 2. Care este planul misionar al grupei voastre? În timp ce veţi asculta sau viziona vestea misionară pentru Sabatul acesta, culegeți eventuale idei misionare pe care să le aplicați!

BIBLIA ȘI CARTEA ANULUI
STUDIU LA RÂND

Biblia: Psalmii 116–122

 1. În ce privință își dă psalmistul dreptate singur?
 2. Cu privire la ce anume mărturisește psalmistul că este lacom?
 3. Care era singurul lucru pentru care îi tremura inima psalmistului?
 4. Ce anume dorea psalmistul să fie între zidurile Ierusalimului și în casele sale domnești?

Profeți și regi, capitolul 10

 1. Pe care oameni nu-i poate folosi Dumnezeu?
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO