„Aceasta este lucrarea în care trebuie să fim angajaţi şi noi. În loc de a trăi în aşteptarea unor ocazii deosebite, de mare entuziasm, noi trebuie să folosim cu înţelepciune ocaziile favorabile actuale, făcând ce este necesar pentru ca sufletele să poată fi salvate. În loc de a ne epuiza puterile minţii în speculaţii cu privire la vremurile şi soroacele pe care Domnul le-a păstrat sub stăpânirea Sa şi nu le-a descoperit oamenilor, noi trebuie să ne supunem conducerii Duhului Sfânt, să îndeplinim datoriile prezente, să le dăm sufletelor care pier din lipsă de adevăr pâinea vieţii, neamestecată cu părerile omeneşti.” – Ellen G. White, Solii alese, cartea 1, ed. 2012, pp. 167–168 (186)

„Fiecare se luptă să ajungă un centru de influenţă şi, până când Dumnezeu nu va lucra pentru ei, cei din poporul Său nu vor înţelege că numai supunerea faţă de Dumnezeu oferă siguranţă pentru orice suflet. Lucrarea harului Său transformator asupra inimii omeneşti va conduce la o unitate care nu s-a realizat încă, deoarece toţi cei ce sunt asemenea lui Hristos vor fi în armonie unii cu alţii. Duhul Sfânt va crea unitate.” – Ellen G. White, Solii alese, cartea 3, ed. 2011, p. 19 (20–21)

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO