Însușiți-vă făgăduințele lui Dumnezeu!

6. De ce putem fi convinși că Dumnezeu ne aude și că vom primi ce I-am cerut? 1 Ioan 5:14,15

1 Ioan 5:14-15
14. Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă.
15. Şi, dacă ştim că ne ascultă, orice I-am cere, ştim că suntem stăpâni pe lucrurile pe care I le-am cerut.

După ce I-am prezentat lui Dumnezeu cererea noastră și am crezut făgăduințele Sale, este necesar să ni le însușim. Noi ne însușim făgăduința Sa când Îi mulțumim că am primit-o. În modul acesta, făgăduințele Lui sunt aplicate inimii noastre. Ellen G. White scria: „Putem cere… orice dar pe care l-a promis El. Trebuie apoi să credem că vom primi ce am cerut și să-I mulţumim lui Dumnezeu pentru că am primit.” – Educație, ed. 2012, p. 221 (258)

În Luca 8:11, Isus aseamănă Cuvântul lui Dumnezeu cu o sămânță. După cum pomul se află în sămânță, tot la fel darul lui Dumnezeu se află în făgăduințele Sale. Prin credință, primim darul înainte de a-l pipăi sau vedea.

Învierea lui Lazăr (Ioan 11) ne arată că Isus Se ruga în felul acesta. El știa precis care era voia lui Dumnezeu în situația dată, era dispus să împlinească voia Tatălui și era ascultător. El I-a mulțumit Tatălui anticipat pentru readucerea la viață a lui Lazăr, care, în momentul acela, era încă în mormânt. După ce I-a mulțumit lui Dumnezeu, Isus a primit răspunsul la cererea Sa. Copiii lui Dumnezeu trebuie să se bizuie pe făgăduinţele lui Dumnezeu și nu pe explicații. Noi nu avem toate explicațiile, dar ne putem încrede în El.

„Domnul ne spune: «Cheamă-Mă în ziua necazului.» El ne invită să aducem înaintea Lui greutăţile și nevoile noastre și dorinţa noastră după ajutor divin. El ne îndeamnă să ne rugăm cu sinceritate și stăruinţă, îndată ce se ivesc dificultăţile. Prin rugăciunile noastre insistente, noi ne dovedim încrederea puternică în Dumnezeu. Conștiența nevoii noastre ne determină să ne rugăm stăruitor, iar Tatăl nostru ceresc este mișcat de rugăciunile noastre fierbinţi.” – Ellen G. White, Parabolele Domnului Hristos, ed. 2015, p. 125 (172)

De ce este important să-I prezentăm lui Dumnezeu în rugăciune toate nevoile noastre?

Emisiunea „Școala Cuvântului” – Speranța TV:

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO