Rugăciunea pentru Duhul Sfânt

7. Citește Efeseni 3:16 și Faptele 2:38. Ce ne spun aceste texte despre primirea Duhului Sfânt în viața noastră?

Efeseni 3:16
şi-L rog ca, potrivit cu bogăţia slavei Sale, să vă facă să vă întăriţi în putere, prin Duhul Lui, în omul dinăuntru,

Faptele apostolilor 2:38
„Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.

Ne putem ruga pentru multe lucruri, dar cea mai mare nevoie a noastră în acest timp este nevoia de Duh Sfânt. Acesta este cel mai mare dar pe care ni-L putea oferi Isus. Nu exista dar mai prețios. Era darul complet. Ce s-ar mai putea adăuga la Divinitatea Însăși? Prin Duhul Sfânt și prin lucrarea Sa în noi, ne sunt împlinite toate nevoile. Binecuvântarea Duhului Sfânt aduce cu sine toate celelalte binecuvântări.

Există totuși un obstacol major în calea primirii Duhului Sfânt: noi înșine. De multe ori nu suntem pregătiți să-L primim. La fel ca oamenii din timpul Noului Testament, trebuie să ne pocăim și să ne consacrăm viața întreagă lui Isus. Și vom putea face aceasta numai la îndemnul Duhului Sfânt.

Când răspundem la îndemnul Său, primul rod al lucrării Sale în viața noastră este pocăinţa de păcat. Cu umilință și credință, ne mărturisim păcatele pentru ca El să ne curăţească de orice nelegiuire. Avem nevoie să devenim conștienți de starea noastră decăzută și de nevoia noastră stringentă de Dumnezeu și de har divin. Fără El, suntem pierduți, suntem morți în păcate și condamnați la moartea veșnică.

Astfel, prin rugăciunea sinceră, noi împlinim condițiile pe baza cărora Dumnezeu a promis să ne dea Duhul Sfânt. Atunci nu mai trebuie decât să Îi cerem Duhul Sfânt și El ni-L va da cu plăcere. „Părintele ceresc este mai doritor să le dea Duhul Sfânt celor care I-L cer decât sunt părinții pământești să le dea copiilor lor daruri bune.” – Ellen G. White, Ye Shall Receive Power, p. 284

Ca toate celelalte daruri spirituale, darul Sfântului Duh nu este un scop în sine. El ne este dat pentru ca Isus să fie înălțat, caracterul Său să fie reprodus în noi și să fim împuterniciţi să le slujim altora, în vederea zidirii trupului lui Hristos, biserica. Fiindcă prin Isus „avem intrare la Tatăl, într-un Duh” (Efeseni 2:18).

Ce experiențe ai în ce privește lucrarea Duhului Sfânt în viața ta? Cum ar arăta viața ta fără acest dar?

Emisiunea „Școala Cuvântului” – Speranța TV:

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO