Binecuvântarea lui Dumnezeu (1)

 Domnul să te binecuvânteze… Domnul să facă să lumineze Faţa Lui peste tine… Domnul să-Şi înalţe Faţa peste tine şi să-ţi dea pacea!

(Numeri 6:24-26)

Această binecuvântare conţine trei părţi, fiecare fiind introdusă de Numele Domnului. Unii consideră că fiecare parte corespunde unei Persoane a Dumnezeirii şi rolului fiecăreia în lucrarea de mântuire. Ceea ce putem remarca aici este frumuseţea acestei binecuvântări şi dorinţa Domnului ca poporul Său să fie împlinit şi fericit.

„Dumnezeu să te binecuvânteze.” Cât de important este să avem parte de binecuvântare! Dumnezeu ne iubeşte, ne poartă de grijă, veghează asupra noastră, ne îndreaptă paşii în viaţă. De aceea, indiferent prin ce trecem, ştim că „toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu” (Romani 8:28). Binecuvântarea Sa vine la început, deoarece ea dă sens şi împlinire întregii vieţi.

Binecuvântările lumii sunt înşelătoare şi iluzorii. Ele nu pot fi mai bune decât ceea ce ne oferă Dumnezeu, deoarece El este infinit şi veşnic în dragostea, înţelepciunea, adevărul şi bunătatea Sa. Sufletul nostru nu este satisfăcut cu ceea ce ne oferă lumea. Numai binecuvântarea divină ne este suficientă.

Să ne asigurăm că avem binecuvântarea Sa asupra a tot ce avem şi facem. Aceasta înseamnă că trebuie să ne asigurăm favoarea Sa pentru ca, trăind aproape de El, să ne putem descoperi potenţialul şi să îl împlinim aici şi acum. Ceea ce Dumnezeu binecuvântează va avea succes în mod sigur. Ceea ce El blestemă va eşua în mod cert. Cât de important este să avem binecuvântarea Sa asupra căsătoriei şi asupra familiei noastre, asupra copiilor noştri şi asupra muncii noastre!

Binecuvântarea lui Dumnezeu ne face victorioşi. El nu ne îmbracă într-o cămaşă de forţă. El nu ne reprimă potenţialul. Omul binecuvântat de El are ceva aparte. Dacă ne dorim să facem în viaţă un lucru cu adevărat valoros, atunci trebuie să-l începem şi să-l continuăm sub ocrotirea Sa.

Binecuvântarea lui Dumnezeu ne va aduce în mod garantat o schimbare în existenţa de zi cu zi. Din nefericire, unii sunt entuziasmaţi de lucrurile păcătoase. Totuşi, faptul pentru care merită într-adevăr să ne entuziasmăm este asigurarea binecuvântării divine în fiecare dimineaţă.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO