4. Citește Marcu 11:24. Ce alt îndemn (în afară de acela de a cere) ne dă Isus în ce privește rugăciunea?

Marcu 11:24
De aceea vă spun că orice lucru veţi cere, când vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit, şi-l veţi avea.

Nu este suficient să cerem. Rugăciunile noastre trebuie să fie însoţite de credință. În Evrei 11:6 ni se spune că „fără credinţă, este cu neputinţă să fim plăcuţi” lui Dumnezeu. Când ne plecăm pe genunchi înaintea Sa, când deschidem Biblia la una dintre cele peste trei mii de făgăduințe ale Sale și când Îi cerem, cu simplitatea unui copilaș, să o împlinească în dreptul nostru, trebuie să credem că El o va împlini la timpul pe care îl consideră cel mai potrivit.

Evrei 11:6
Şi, fără credinţă, este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută.

5. Cu ce se aseamănă omul care nu are credință? Iacov 1:6-8

Iacov 1:6-8
6. Dar s-o ceară cu credinţă, fără să se îndoiască deloc: pentru că cine se îndoieşte seamănă cu valul mării, tulburat şi împins de vânt încoace şi încolo.
7. Un astfel de om să nu se aştepte să primească ceva de la Domnul,
8. căci este un om nehotărât şi nestatornic în toate căile sale.

Când venim la Dumnezeu, trebuie să credem că El există și că îl răsplătește pe cel care Îl caută. Ca să fie eficientă, rugăciunea trebuie să fie însoțită de credința că Dumnezeu
poate să răspundă și, mai mult, că El va răspunde, potrivit voinței Sale.

În Biblie, credința este asociată cu încrederea. Avem încredere în cineva numai dacă îl știm demn de încredere. Când avem dubii că Dumnezeu Se va ține de cuvânt, suntem nehotărâți și nu ne putem aștepta să primim ceva de la El. A crede înseamnă a-L lua pe Dumnezeu pe cuvânt. Înseamnă să ne bizuim pe El și pe promisiunile Lui, chiar dacă simțămintele ne spun contrariul, deoarece „credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd” (Evrei 11:1). Credința se prinde de promisiunile lui Dumnezeu pentru că are încredere în spusele Lui (vers. 11). Credința știe că „este cu neputinţă ca Dumnezeu să mintă” (Evrei 6:18). Dumnezeu este același ieri, azi și în veci (Evrei 13:8). Credinciosul știe că la Dumnezeu nimic nu este cu neputință (Luca 1:37).

Credința deschide tezaurul divin. Prin Duhul Sfânt, Dumnezeu îi îndeamnă pe oameni să-și pună încrederea în Cuvântul Lui.

Ce anume te ajută să fii mai puternic în credință? Ce calitate a lui Isus te ajută să ai încredere că El vrea și poate să te ajute la vreme de nevoie?

Emisiunea „Școala Cuvântului” – Speranța TV:

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO