„În limbajul modern, pasajul din Galateni 5:22,23 ar suna cam așa: «Rodul Duhului este dispoziția afectuoasă care inspiră iubire, spiritul iradiant și firea veselă, seninătatea și calmul, răbdarea de fier în circumstanțe dificile și față de oameni dificili, simpatia și întrajutorarea cu tact, aprecierea generoasă și caritatea unei inimi mari, loialitatea și corectitudinea în orice conjunctură, umilința care uită de sine și se bucură de alții, moderația și stăpânirea de sine în toate, care sunt dovada cea mai înaltă a perfecțiunii. De acest tip este Rodul Duhului. Totul este cuprins în cuvântul Rod. El nu se obține prin efort, ci prin rămânere; nu prin îngrijorare, ci prin încredere; nu prin fapte, ci prin credință.»” – S. Chadwick, în capitolul 30 din cartea The Holy Spirit de Arthur Walkington Pink (Bellingham, Wash.: Logos Bible Software, nedatată)

Dacă în inima ta există dragostea de adevăr, atunci vei vorbi despre adevăr. Vei vorbi despre fericita nădejde pe care o ai în Isus. Dacă ai dragoste în inimă, vei căuta să-l întărești și să-l zidești pe fratele tău în credința cea mai sfântă. Dacă este rostit un cuvânt în dauna caracterului prietenului sau fratelui tău, nu încuraja această vorbire de rău. Aceasta este lucrarea vrăjmașului. Cu blândețe, adu-i aminte celui ce l-a rostit că, în Cuvântul lui Dumnezeu, se interzice o astfel de discuție.” – Ellen G. White, Ye Shall Receive Power, p. 76

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO