Hoţul nu vine decât să fure, să înjunghie şi să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug.
Ioan 10:10

Noi, creștinii, trebuie să fim plini de Duhul Sfânt, altminteri mărturia noastră va fi slabă și viața noastră creștină, o corvoadă. Oricât de învățați, de talentați și de elocvenți am fi, în lipsa Duhului Sfânt nu vom avea acea viață pe care Isus a venit să ne-o dea, nu vom avea asigurarea mântuirii și nu vom cunoaște bucuria pe care o aduce slujirea Domnului. Vom fi creștini doar cu numele, ceea ce înseamnă că, practic, nu vom fi creștini deloc.
Isus vrea ca noi să ne trăim viața la maximum. El vrea să ne ofere viața așa cum este ea menită să fie, o viață împlinită, plină de sens, fiindcă este conectată la El, Sursa de viață. El este Creatorul vieții și este singura Cale către viața veșnică. „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine” (Ioan 14:6). Viața aceasta abundentă este posibilă numai dacă ne unim cu El, iar unirea aceasta poate avea loc numai prin lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră. Săptămâna aceasta, vom studia afirmațiile Bibliei despre botezul cu Duhul Sfânt și despre ce înseamnă să fim plini de Duh Sfânt. De asemenea, vom analiza câteva pasaje care confirmă faptul că noi putem fi, într-adevăr, plini de Duh Sfânt.

Ştirea misionară video pentru Sabatul acesta poate fi vizionată accesând una dintre adresele de Internet: resurse.adventist.pro (secţiunea „Şcoala de Sabat”) sau YouTube (canalul „Scoala de Sabat”).

SUPLIMENT PENTRU DISCUȚIA ÎN GRUPE
ÎNTREBĂRI ȘI SUGESTII PENTRU PĂRTĂȘIE

 1. Bun venit la studiu fiecărui membru al grupei Școlii de Sabat și musafirilor!
 2. Pregătiţi-vă să împărtăşiţi în grupă un răspuns primit la rugăciune în cursul săptămânii.
 3. Pregătiţi-vă să povestiți ceva ce ați trăit sau auzit săptămâna trecută!
 4. Ce semnificație credeți că are evenimentul respectiv pentru dumneavoastră personal, pentru biserică și pentru lume?
 5. Să ne rugăm pentru persoanele de pe lista noastră de rugăciune:

Cineva din familie
Cineva dintre rude
Cineva dintre prieteni
Cineva dintre vecini
Cineva din biserică

4–11 februarie 2017, Săptămâna căminului creştin.

ÎNTREBĂRI PENTRU DEZBATERE

Explicație

 1. De ce este important ca botezul cu apă să fie însoțit de botezul cu Duhul Sfânt?
 2. Ce înseamnă „a fi plin de Duhul Sfânt”? Cum are loc această „umplere”?
 3. Ce primă condiție trebuie îndeplinită pentru primirea Duhului Sfânt?
 4. De ce este importantă ascultarea în viața creștinului plin de Duhul Sfânt?
 5. Cum este caracterizată viața celui orientat către sine? Dar a celui plin de Duhul Sfânt?

Aplicație

 1. Cum este posibil ca unii creștini să fie botezați doar cu apă, nu și cu Duhul Sfânt?
 2. De ce „umplerea” cu Duhul Sfânt trebuie să fie o experiență zilnică, permanentă?
 3. De ce nu putem primi Duhul Sfânt fără îndeplinirea acestei condiții?
 4. Cum poate fi deosebit un creștin plin de Duhul Sfânt de unul lumesc?
 5. De ce renunțarea la anumite obiceiuri păcătoase nu ne face neapărat creștini?

SUGESTII PRACTICE

 1. Ce lucru practic puteţi învăța din acest studiu și cum îl veți aplica?
 2. Care este planul misionar al grupei voastre?
 3. În timp ce veţi asculta sau viziona vestea misionară pentru Sabatul acesta, culegeți eventuale idei misionare pe care să le aplicați!

BIBLIA ȘI CARTEA ANULUI
STUDIU LA RÂND

Biblia: Psalmii 81–87

 1. Din ce poruncă din Decalog citează psalmistul?
 2. Ce spune psalmistul că s-a întâmplat cu Sisera și Iabin?
 3. Care este efectul trecerii celor încrezători prin „Valea Plângerii”?
 4. Potrivit psalmistului, unde s-au născut toate popoarele?

Profeți și regi, capitolul 5

 1. Ce anume se poate dovedi o ruină pentru sufletul cuiva?
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO