Condiții pentru umplerea cu Duhul Sfânt (2)

6. Care este o altă condiție importantă pentru primirea Duhului Sfânt? Faptele 5:32

Faptele apostolilor 5:32
Noi suntem martori ai acestor lucruri, ca şi Duhul Sfânt pe care L-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El.”

Duhul Sfânt a fost și este dat tuturor celor care ascultă de Dumnezeu. În Biblie, dragostea și ascultarea sunt în perfect acord, iar dovada credinței autentice este ascultarea (Ioan 14:23). Ascultarea este alegerea de a trăi în conformitate cu voința lui Dumnezeu exprimată în Legea Sa. Dacă vrem ca Isus să fie Domnul nostru, trebuie să facem ce spune El (Luca 6:46). În 1 Ioan 2:4,5, ni se spune: „Cine zice: «Îl cunosc» şi nu păzeşte poruncile Lui este un mincinos şi adevărul nu este în el. Dar cine păzeşte Cuvântul Lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârşită.” Cuvinte tari! Tot Ioan spune: „Cine păzeşte poruncile Lui rămâne în El şi El, în el. Şi cunoaştem că El rămâne în noi prin Duhul pe care ni L-a dat” (1 Ioan 3:24). Când împlinim poruncile lui Dumnezeu, avem pace sufletească.

Ioan 14:23
Drept răspuns, Isus i-a zis: „Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi Cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el şi vom locui împreună cu el.

Luca 6:46
De ce-Mi ziceţi: „Doamne, Doamne!”, şi nu faceţi ce spun Eu?

7. Citește Iuda 18-21. Ce implicație are descrierea pe care o face apostolul Iuda celor care „nu au Duhul”?

Iuda 1:18-21
18. Cum vă spuneau că în vremurile din urmă vor fi batjocoritori, care vor trăi după poftele lor nelegiuite.
19. Ei sunt aceia care dau naştere la dezbinări, oameni supuşi poftelor firii, care n-au Duhul.
20. Dar voi, preaiubiţilor, zidiţi-vă sufleteşte pe credinţa voastră preasfântă, rugaţi-vă prin Duhul Sfânt,
21. ţineţi-vă în dragostea lui Dumnezeu şi aşteptaţi îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viaţa veşnică.

Focul Duhului Sfânt nu poate continua să ardă în sufletul nostru dacă suntem lumești. Duhul Sfânt reacționează imediat la prezența păcatului și a spiritului lumesc. Avem nevoie să rămânem în dragostea lui Dumnezeu și în legătură neîntreruptă cu El prin rugăciune, ca să ne ferim de orice necurăție și să avem un duh de putere, de dragoste și de chibzuință (2 Timotei 1:6,7). Numai printr-o luptă înverșunată și strânsă cu eul putem deveni așa cum ar trebui să fim. Sigur că nu putem duce lupta aceasta singuri, ci trebuie să alegem între a ne supune voința față de îndemnurile Duhului Sfânt și a ne lăsa dominați de firea pământească. Decizia ne aparține.

2 Timotei 1:6-7
6. De aceea îţi aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele.
7. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă.

„Nelimitată va fi eficienţa celui care, dând eul la o parte, Îi dă prilej Duhului Sfânt să lucreze asupra inimii şi trăieşte o viaţă deplin consacrată lui Dumnezeu.” – Ellen G. White, Viața lui Iisus, ed. 2015, pp. 205–206 (250–251)
Ce implicații au aceste cuvinte în viața ta?

Emisiunea Școala Cuvântului  – Speranța TV:

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO