2. Citește Efeseni 5:18, Faptele 13:52 și Romani 8:9. Ce înseamnă să fii plin de Duh Sfânt? Cum are loc în viața noastră umplerea cu Duhul Sfânt?

Efeseni 5:18
Nu vă îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiţi plini de Duh.

Faptele apostolilor 13:52
în timp ce ucenicii erau plini de bucurie şi de Duhul Sfânt.

Romani 8:9
Voi însă nu mai sunteţi pământeşti, ci duhovniceşti, dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui.

Din momentul în care primim botezul și suntem ai lui Hristos, trebuie să trăim prin puterea Duhului Sfânt. Iar ca să trăim astfel, trebuie să fim plini de Duhul Sfânt. În Noul Testament există numeroase pasaje în care este amintită umplerea cu Duh Sfânt (Luca 1:41,67; Faptele 2:4; 4:8,31; 9:17; 13:9). Apostolul Pavel utilizează cuvântul „plin” cu sensul de dedicare totală a cuiva față de Dumnezeu și de deschidere față de influența călăuzitoare a Duhului Sfânt, astfel ca lucrarea Domnului să se poată împlini în viața sa.

Luca 1:41
Cum a auzit Elisabeta urarea Mariei, i-a săltat pruncul în pântece, şi Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt.

Luca 1:67
Zaharia, tatăl lui, s-a umplut de Duhul Sfânt, a prorocit şi a zis:

Faptele apostolilor 2:4
Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească.

Faptele apostolilor 4:8
Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis: „Mai mari ai norodului şi bătrâni ai lui Israel!

Faptele apostolilor 4:31
După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunaţi; toţi s-au umplut de Duhul Sfânt şi vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală.

Faptele apostolilor 9:17
Anania a plecat; şi, după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul şi a zis: „Frate Saule, Domnul Isus, care ţi S-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să capeţi vederea şi să te umpli de Duhul Sfânt.”

Faptele apostolilor 13:9
Atunci Saul, care se mai numeşte şi Pavel, fiind plin de Duhul Sfânt, s-a uitat ţintă la el

Când cineva se află sub influența alcoolului, umblarea, vorbirea și gândurile îi sunt tulburate. Când cineva este plin cu Duh Sfânt, fiecare aspect al vieții lui este supus influenței transformatoare a Duhului și, ca urmare, umblarea, vorbirea și gândurile sale Îl vor reflecta pe Isus.

Deși Duhul este primit prin auzirea credinței (Galateni 3:2) și prin credință (vers. 14) cu ocazia botezului (Tit 3:5,6), umplerea cu El trebuie urmărită zilnic. Noi nu putem trăi doar cu o singură experiență extraordinară pe care am avut-o anul trecut, luna trecută sau ieri. Avem nevoie de umplerea cu Duhul Sfânt în fiecare zi, fiindcă fiecare zi vine cu provocările ei.

Galateni 3:2
Iată numai ce voiesc să ştiu de la voi: prin faptele Legii aţi primit voi Duhul ori prin auzirea credinţei?

Galateni 3:14
pentru ca binecuvântarea vestită lui Avraam să vină peste Neamuri, în Hristos Isus, aşa ca, prin credinţă, noi să primim Duhul făgăduit.

Tit 3:5-6
5. El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt,
6. pe care L-a vărsat din belşug peste noi, prin Isus Hristos, Mântuitorul nostru;

Faptele apostolilor 13:52
în timp ce ucenicii erau plini de bucurie şi de Duhul Sfânt.

În Faptele 13:52, expresia din limba greacă „erau plini” de Duhul Sfânt este la timpul imperfect, care exprimă o acțiune continuă, textual: „erau plini, umpluți continuu”. Umplerea cu Duh Sfânt nu are loc o singură dată în viață, ci ar trebui să se repete zilnic, pentru ca fiecare aspect al vieții noastre să fie îmbibat cu prezența Sa și noi să trăim așa cum ar trebui.

A fi plini cu Duh Sfânt nu înseamnă a avea mai mult din El, ci a ne lăsa stăpâniți mai mult de El. Duhul Sfânt poate lucra prin noi spre slava lui Dumnezeu numai atunci când Îi predăm Lui tot ce avem și suntem în fiecare zi din viață.

„Mi-aș dori să vă imprim în minte faptul că aceia în inima cărora Isus rămâne prin credință au primit efectiv Duhul Sfânt. Oricine Îl primește pe Isus ca Mântuitor al său personal primește tot atât de sigur și Duhul Sfânt ca Sfetnic, Sfințitor, Călăuză și Martor.” – Ellen G. White, Manuscript Releases, vol. 14, p. 71

Emisiunea Școala Cuvântului  – Speranța TV:

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO